Zmiany w urlopie rodzicielskim! Ci ojcowie już nie skorzystają 9 tygodni wolnego!

Agnieszka
Newsy
18.09.2023 11:10
Zmiany w urlopie rodzicielskim! Ci ojcowie już nie skorzystają 9 tygodni wolnego!

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. rodzice dzieci otrzymają nowe uprawnienie do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany przez drugiego rodzica (zazwyczaj tatę). W przepisach pojawiła się jednak niejasność, która wskazuje na to, że nie wszystkim ojcom przysługuje 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

9 tygodni urlopu rodzicielskiego

W polskim Kodeksie pracy pojawiły się przepisy wprowadzające unijną dyrektywę work-life-balance. 

Jedną ze zmian jest wprowadzenie do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany przez drugiego rodzica. Urlop ten może zostać wykorzystany jednorazowo, ale także w częściach (maksymalnie pięciu), do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Nie wszyscy rodzice otrzymają prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Okazuje się jednak, że 9-tygodniowy urlop rodzicielski należy się gdy w dniu wejścia w życie nowelizacji matka miała prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy prawo do 9-tygodniowego urlopu będzie przysługiwać wówczas, gdy w dniu wejścia w życie przepisów (26 kwietnia 2023 r.) rodzic będzie przebywać na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub będzie miał niewykorzystaną część urlopu. Niestety nie skorzysta z tego większość rodziców dzieci urodzonych w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2022. - brzmi fragment interpelacji do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wprowadzonych zmian w urlopie rodzicielskim.

Oznacza to, że jeżeli matka nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego do dnia 26 kwietnia 2023 r. wówczas pracownik - ojciec dziecka nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni.

Jak zaznaczył resort, prawo do wydłużonego urlopu rodzicielskiego dotyczy pracowników-rodziców, którym dziecko urodziło się po dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. po 26 kwietnia 2023 r. Pozostałych pracowników-rodziców będą obowiązywały przepisy obowiązujące do dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz przepisy przejściowe ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.  641 ). W związku z powyższym, jeżeli matka nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego do dnia 26 kwietnia 2023 r. wówczas pracownik - ojciec dziecka nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni. - czytamy na portalu prawo.pl. 

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną