Do 4400 złotych dofinansowania studiów! Sprawdź, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek!

Martyna P.
Dofinansowania
18.09.2023 8:47
Do 4400 złotych dofinansowania studiów! Sprawdź, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek!

Osoby planujące kształcenie na poziomie wyższym mogą ubiegać się o dofinansowanie. Przedstawiamy warunki otrzymania dodatkowych środków pieniężnych na naukę.  

 

 

 

Dofinansowanie do uzyskania kształcenia

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć kształcenie w:

 • Szkole wyższej,
 • Szkole policealnej,
 • Kolegium,
 • Lub do osób, które chcą przeprowadzić przewód doktorski.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która: 

 • Uczy się w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium.
 • Ma otwarty przewód doktorski (poza studiami doktoranckimi).

Jaką formę ma wsparcie?

Dofinansowanie ma formę pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Może ono objąć:

 • Koszt opłaty za naukę- czesne,
 • Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • Pokrycie innych kosztów kształcenia (dla uczniów ze szkół policealnych i studentów).

Zdjęcie Do 4400 złotych dofinansowania studiów! Sprawdź, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek! #1

Ile wynosi dofinasowanie?

 • Do 1100 złotych – dla osób uczących się w kolegium lub szkole policealnej,
 • Do 1560 złotych – dla pozostałych osób,
 • D0 4400 złotych – na opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • Dofinansowanie do czesanych – równowartość kosztów czesnego

Powyższe kwoty są maksymalnymi kwotami dofinansowania dotyczącymi semestru/półrocza objętego dotacją.

Można także skorzystać z Modułu II

Moduł ten kierowany jest do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Konieczne spełnienie jest dwóch warunków (łącznie):

 • w trakcie uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki,
 • uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – posiadały znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w roku akademickim, którego dotyczy wniosek. Zwrotu za czesne można ubiegać się w czasie trwania roku akademickiego – nie można tego zrobić po zakończeniu semestru.

Nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024 rozpoczął się 1 marca 2023 roku i będzie trwał do 10 października 2023 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną