500 plus dla seniora ze zmianami w 2024 roku! Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Justyna
Dofinansowania
10.09.2023 11:09
500 plus dla seniora ze zmianami w 2024 roku! Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Program "500 plus dla seniora" wprowadzony w październiku 2019 roku stanowił istotne wsparcie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak już w 2024 roku planowane są znaczące zmiany, które wpłyną na kryteria dochodowe oraz wysokość tego świadczenia. Sprawdź szczegóły!

Kto ma prawo do 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające, które nie jest dostępne wyłącznie dla osób starszych. Przysługuje ono każdej osobie, która ukończyła 18. rok życia i spełnia określone warunki:

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Osoba ubiegająca się o to świadczenie musi być niezdolna do samodzielnej egzystencji. To kluczowy warunek, który określa prawo do 500 plus dla seniora.

Brak uprawnień do innych świadczeń pieniężnych

Kolejnym warunkiem jest brak uprawnień do innych świadczeń pieniężnych, takich jak emerytura, renta czy zasiłek, lub uprawnienie do tych świadczeń, jeśli ich wysokość nie przekracza progu kryterium dochodowego.

Status prawny i zamieszkanie

Osoba starająca się o 500 plus dla seniora musi posiadać obywatelstwo polskie, prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub legalny pobyt na terenie Polski oraz zamieszkiwać na terytorium Polski.

Zmiany w 2024 roku

W 2024 roku planowane są znaczące zmiany w programie "500 plus dla seniora", które mają na celu zwiększenie wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jedną z kluczowych zmian jest wzrost kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 2157,80 zł brutto na miesiąc. W roku 2024 ma ono wzrosnąć do 2423,41 zł brutto.

Ponadto, przewiduje się podniesienie wysokości świadczenia o co najmniej wskaźnik prognozowanej inflacji, który wynosi 12,3 procent. Te zmiany mają na celu zapewnienie jeszcze skuteczniejszego wsparcia dla osób spełniających kryteria.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Aby ubiegać się o świadczenie "500 Plus dla Seniora," należy przejść przez kilka kroków:

Zbieranie dokumentów

Przede wszystkim, należy zgromadzić dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Mogą to być orzeczenia lekarskie, dokumentacja medyczna czy orzeczenie sądu o przyznaniu prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Wypełnienie wniosku

Następnie, należy wypełnić wniosek o 500 plus dla seniora, który dostępny jest na stronie internetowej ZUS oraz w jednostkach organizacyjnych ZUS.

Dostarczenie dokumentów

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć wymagane dokumenty, które potwierdzą niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem pełnomocnika lub poprzez operatora pocztowego.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną