400 plus zamiast 800 plus. W jakim przypadku rodzic dostanie tylko połowę świadczenia?

Agnieszka
Prawo
08.09.2023 10:45
400 plus zamiast 800 plus. W jakim przypadku rodzic dostanie tylko połowę świadczenia?

Od przyszłego roku świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 plus. Nie zmienią się jednak zasady dotyczące pobierania tego świadczenia, w tym także sytuacja, w której rodzic otrzymuje tylko połowę pieniędzy.

Kto jest uprawniony do pobierania 500, a potem 800 plus?

Poza kwotą świadczenia, inne warunki jego uzyskania od 1 stycznia 2024 r. nie zmienią się. Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do czasu ukończenia 18. roku życia i jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Tak samo będzie przy 800+

Świadczenie otrzymuje się na każde dziecko, bez względu na dochody w rodzicie. Przysługuje ono:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo
  5. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kiedy otrzymamy jedynie połowę świadczenia? 

Świadczenie należy się także rodzicom po rozwodzie. Zazwyczaj przyznawane jest ono tej osobie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i z zamieszkuje z nim. Co więcej, całość świadczenia przysługuje również rodzicom po rozwodzie lub w separacji, którzy zdecydowali się na opiekę naprzemienną.

Jeśli są wydał orzeczenie o sprawowaniu opieki naprzemiennej, to każdy z rodziców otrzymuje po połowie świadczenia, czyli obecnie po 250 zł, a od przyszłego roku po 400 zł.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku wnioskowania o 500/800 plus przez osoby sprawujące opiekę naprzemienną, konieczne jest złożenie dwóch wniosków. Każdy z rodziców musi złożyć osobny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Kiedy wypłata 800 plus?

Teoretycznie świadczenie 800 plus przysługuje już od 1 stycznia 2024 roku. Przepisy ustawy przewidują jednak, że ZUS będzie miał czas na wypłatę świadczenia w wyższej kwocie do 29 lutego 2024 r. Niektóre osoby będą musiały więc poczekać nieco dłużej. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną