Nie tylko łacina! Oto co zaskoczy uczniów w nowym roku szkolnym!

Martyna
Newsy
05.09.2023 18:58
Nie tylko łacina! Oto co zaskoczy uczniów w nowym roku szkolnym!

Zapowiadający się rok szkolny 2023/2024 spowoduje wiele zmian i nowości, które na pewno zainteresują zarówno uczniów, jak i rodziców. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) poinformowało jakie nowości czekają nasze pociechy w Nowym roku szkolnym. Przedstawiamy szczegóły 

Łacina w szkołach 

Od nowego roku szkolnego uczniowie klas VII szkół szkół oraz I klas liceów ogólnokształcących i techników mają możliwość nauki łaciny zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. MEiN podkreśla wagę znajomości łaciny jako "spuścizny przodków i narodowego dobra." 

Opcja ta będzie dostępna tylko w szkołach, które zdecydują się na zastosowanie tego przedmiotu w swoich ofertach edukacyjnych. Wprowadzenie nauki łaciny może również mieć wpływ na egzamin maturalny, gdzie będzie można sprawdzić, czy jest on stosowany z tego języka w części obowiązującej w roku szkolnym 2026/2027.  

Nowy przedmiot 

Łacina to nie jedyna nowość w systemie edukacji. W tym roku w programie nauczania pojawi się przedmiot „biznes i zarządzanie”, który będzie prowadzony na poziomie ogólnym i rozszerzonym. Uczniowie w ramach lekcji zdobędą informacje na temat: 

  • Zarządzania projektami 
  • Gospodarki rynkowej  
  • Finansów osobistych 
  • Rynku pracy i przedsiębiorstwa 

Testy sprawnościowe z WF 

Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenia obowiązkowych testów sprawnościowych z wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Testy te mają pomóc odkryć mocne i słabe strony uczniów w zakresie sportu. Wyniki testu nie będą miały jednak wpływu na ocenę.  

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów 

W ramach nowego programu, uczniowie klas IV otrzymują bezpłatne laptopy. Sprzęt ten będzie wydawany rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci. Zakup laptopów dla dzieci jest kluczowy w dobie rozwijającej się technologii i możliwości nauki zdalnej. 

Gry wideo w podstawie programowej języka polskiego 

Gry wideo mogą być zarówno formą zabawy jak i nauki. Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak wypowiedziała się w tej sprawie w następujący sposób: 

“Gry wideo pozwalają rozwijać umiejętności psychomotoryczne oraz są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji […] Przykładem takich gier są właśnie "This War of Mine" oraz "Gra Szyfrów", które z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne zostały dodane do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski – Adrianna Całus-Polak. 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną