Masz czas do końca września! Jeśli nie złożysz wniosku możesz stracić pieniądze!

Martyna P.
Dofinansowania
04.09.2023 8:44
Masz czas do końca września! Jeśli nie złożysz wniosku możesz stracić pieniądze!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym przypomina o ważnym terminie związanym z wypłatą renty rodzinnej.

 

 

Twój bliski zmarł? Możesz pobierać rentę rodzinną

Renta rodzinna skierowana jest do członków rodziny zmarłej osoby.

Świadczenie mogą pobierać dzieci (własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione):

  • do ukończenia 16 lat;
  • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

 

ZUS przypomina, że aby świadczenie zostało wypłacane, uczniowie muszą złożyć wniosek, w którym potwierdzą, że się uczą.

 

Rozpoczynasz studnia? Nie zapomnij o dokumentach!

W sprawie konieczności złożenia dokumentów wypowiedziała się Iwona Kowalska-Matis (regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku).

Kobieta podkreśliła, że maturzyści, którzy dostali się na pierwszy rok studiów muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty renty.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia (do końca września).

Natomiast do końca października należy dostarczyć zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

 

Zdjęcie Masz czas do końca września! Jeśli nie złożysz wniosku możesz stracić pieniądze! #1

Co jeśli nauka na studiach jest kontynuowana?

Studenci, którzy kontynuują naukę mogą złożyć wniosek i zaświadczenie (o kontynuacji nauki) do końca października 2023.

Możesz samodzielnie napisać wniosek

Jeśli szkoły nie wystawiły jeszcze zaświadczeń można samodzielnie napisać wniosek o niewstrzymywaniu wypłaty i dołączyć do niego zaświadczenie o dostaniu się na studia.

Nie doniesiesz zaświadczenia – zwrócisz pieniądze

Jeśli student nie doniesie zaświadczenia o rozpoczęciu nauki do końca października, wówczas wypłata zostanie wstrzymana, a student będzie musiał zwrócić pieniądze wypłacone za wrzesień.

ZUS sprawdza, kto naprawdę się uczy

ZUS przypomina, że konieczne jest zawiadomienie instytucji o przerwaniu nauki.

Jeśli ZUS nie zostanie powiadomiony i zweryfikuje sytuacje konieczne będzie oddanie świadczenia wraz z odsetkami.

 

 Więcej o rencie rodzinnej przeczytasz TUTAJ.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną