Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka? Oto co musisz wiedzieć

Martyna
Dziecko
31.08.2023 19:31
Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka? Oto co musisz wiedzieć

Wielu rodziców staje w obliczu sytuacji, w której przedszkole odrzuca wniosek o przyjęcie ich malucha, argumentując to faktem, że dziecko wciąż nosi pieluchę. Czy jednak taka odmowa ma jakiekolwiek oparcie w prawie? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola 

Przyjęcie dziecka do przedszkola uzależnione jest od wieku oraz przepisów prawa oświatowego. W myśl tych przepisów, dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek im to zapewnić. Wyjątki dotyczą dzieci wymagających specjalnego wsparcia edukacyjnego. 

Zatem zgodnie z przepisami prawa oświatowego, odrzucenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola z powodu nieodpieluchowania jest całkowicie pozbawione podstawy prawnej. Przepisy jasno określają, że takie sytuacje mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy liczba chętnych dzieci przewyższa dostępną liczbę miejsc w przedszkolu. Jednak nawet w takiej sytuacji, gmina ma określone obowiązki, włącznie z wskazaniem alternatywnego miejsca edukacji. 

Jak się odwołać od negatywnej decyzji? 

Jeśli napotkasz odmowę przyjęcia dziecka do przedszkola z powodu nieodpieluchowania, pamiętaj, że masz pełne prawo się odwołać od tej decyzji. W przypadku odrzucenia, możesz żądać uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej. Masz również prawo odwołać się do dyrektora przedszkola i w ostateczności, zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. 

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tym bardziej, że z roku na rok zwiększa się liczba placówek przedszkolnych w Polsce. Z danych wynika, że: 

“Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jest 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego, 1,5 tys. punktów przedszkolnych), które objęły wychowaniem przedszkolnym 1,4 mln dzieci, o 23,5 tys. dzieci (o 1,7%) więcej niż rok wcześniej.” - przedszkola.edubaza.pl 

Podsumowując, odrzucenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola z powodu pieluch jest sprzeczne z prawem oświatowym. Rodzice mają prawo walczyć o prawo swojego dziecka do edukacji przedszkolnej, niezależnie od tego, czy maluch jest odpieluchowany, czy nie. Prawo stoi po ich stronie i warto korzystać z tych przysługujących nam praw. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną