Rewolucja w edukacji! Każdy czwartoklasista dostanie komputer, ale... jest haczyk!

Martyna P.
Newsy
24.08.2023 8:29
Rewolucja w edukacji! Każdy czwartoklasista dostanie komputer, ale... jest haczyk!

Za kilka dni rozpocznie się rok szkolny 2023/2024. Czwartoklasiści otrzymają darmowe laptopy. Jest jednak kilka ważnych kwestii prawnych, o których trzeba wiedzieć.

 

Umowa i protokół przekazania sprzętu

Uczniowie klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają darmowe laptopy.

Laptopy nie będą własnością dzieci, lecz rodziców/opiekunów prawnych.

Między rodzicem/opiekunem, a organem prowadzącym zawarta zostanie umowa.

Minister podkreśla, że to rodzice będą decydować, w jakim zakresie dzieci będą korzystać z laptopów.

Organ prowadzący będzie sporządzał protokół przekazania sprzętu.

Jest kilka sposobów na podpisanie umowy. Można to zrobić:

  • Własnoręcznie,
  • Podpisem elektronicznym,
  • Podpisem kwalifikowanym.

 

 

Rodzicom grozi odpowiedzialność karna

Ponadto konieczne będzie złożenie oświadczenia, w którym zawarta będzie informacja o tym, że uczeń NIE OTRZYMAŁ laptopa w innej szkole.

W oświadczeniu widnieć będzie treść, w której rodzic/opiekun będzie musiał potwierdzić, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Karą może być pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

 

Zdjęcie Rewolucja w edukacji! Każdy czwartoklasista dostanie komputer, ale... jest haczyk! #1

Przez 5 lat nie można sprzedać laptopa

Ważną informacją jest to, że przez 5 lat nie będzie można sprzedać, oddać, ani zastawić laptopa.

Rodzic/opiekun prawny musi zobowiązać się do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli i naklejek z laptopa.

„[…] Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia” – czytamy na rządowej stronie.

 

Okazanie laptopa na wezwanie

W umowie znajdzie się także zapis, o tym, że rodzic będzie zobowiązany do okazania sprzętu na wezwanie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Listę laptopów, jakie trafią do uczniów znajdziesz TUTAJ.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną