Edukacja domowa - Dla kogo i na jakich warunkach? Kto może być nauczycielem?

Martyna P.
Rodzicielstwo
23.08.2023 10:43
Edukacja domowa - Dla kogo i na jakich warunkach? Kto może być nauczycielem?

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Zapewne wielu rodziców rozważa wdrożenie edukacji domowej. Dziś przedstawimy najważniejsze informacje.

 

 

Edukacja domowa

Na wstępie należy podkreślić, że każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi się uczyć.

Dyrektorzy przedszkoli lub szkoły mogą wyrażać zgody na to, aby dziecko uczyło się w domu.

 

 

Przygotuj dokumenty i wniosek

Aby rozpocząć naukę w domu konieczne jest złożenie wniosku. Nie ma ustalonego wzoru formularza. Każda szkoła ma własne wytyczne. Istnieje także możliwość napisania wniosku samodzielnie.

Poza wniosek należy złożyć:

 • Zobowiązanie, w którym należy zobowiązać się do przystępowania dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 • Oświadczenie, w którym należy zobowiązać się do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na każdym etapie kształcenia.

Dokumenty należy złożyć u dyrektora przedszkola lub szkoły.

 

Do kiedy można złożyć dokumenty?  

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

 

Zdjęcie Edukacja domowa - Dla kogo i na jakich warunkach? #1

Edukacja domowa – Kto może być nauczycielem dziecka?

W przypadku edukacji domowej rolę nauczycieli dziecka mogą pełnić:

 • Rodzice,
 • Opiekunowie prawni,
 • Inne osoby wskazane przez rodziców lub opiekunów.

Ważną informacją jest to, że wyżej wymienione osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

 

Kiedy otrzymam decyzję?

Decyzja wydawana jest do 30 dni kalendarzowych od nie złożenia dokumentów.

 

Dyrektor nie wyraził zgody na naukę domową

Gdy dyrektor nie wyda zgody na naukę domową może odwołać się do kuratora oświaty (czas na odwołanie to miesiąc czasu).

 

 

W jaki sposób dziecko będzie ocenianie ?

Dziecko będzie oceniane na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,. Ich zakres jest ustalany przez dyrektora.

 

Świadectwo za naukę domową

Po zdaniu egzaminów dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy.

Na świadectwie NIE ZNAJDZIE się:

 • Ocena z zachowania,
 • Ocena z techniki,
 • Ocena z plastyki,
 • Ocena z wychowania fizycznego,
 • Ocena z muzyki.

 

Czy dyrektor może cofnąć zgodę?

Tak dyrektor może cofnąć zgodę jeśli:

 • Uzna on, że dziecko powinno uczyć się w szkole,
 • Dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych (nie będzie usprawiedliwienia lub dyrektor go nie uzna),
 • Dziecko nie zda rocznych egzaminów kwalifikacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną