Czy dziecko może rozpocząć naukę w szkole w wieku 8 lat? Co z obowiązkiem szkolnym?

Agnieszka
Dziecko
18.08.2023 12:59
Czy dziecko może rozpocząć naukę w szkole w wieku 8 lat? Co z obowiązkiem szkolnym?

Już za moment rozpocznie się kolejny rok szkolny. Dla wielu dzieci będzie to pierwszy rok szkolny w życiu. Czy dziecko w wieku 7 lat może jednak nie pójść do szkoły? Czy obowiązek szkolny można odroczyć? A co z wysłaniem dziecka do szkoły rok wcześniej? Poznaj szczegóły.

Czy można posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat?

Artykuł 35 w ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe mówi, że obowiązek szkolny dziecka obowiązuje do 18 roku życia. Rozpoczyna się bowiem wraz z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Nie oznacza to jednak, że dziecka nie można posłać do szkoły wcześniej. Istnieje bowiem możliwość posłania dziecka do szkoły już w wieku 6 lat. Jednak pod warunkiem, że:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko więc może, choć nie musi, pójść do szkoły w wieku 6 lat, jeśli spełnia powyższe warunki. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku lat 7.

Czy może nie pójść do szkoły w wieku 7 lat? Co z obowiązkiem szkolnym?

Przepisy prawa jasno mówią, że obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 7 lat. Obowiązek ten można jednak odroczyć. 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. - mówi art. 36 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Nie wystarczy jednak sam wniosek. Wraz z wnioskiem do dyrektora należy złożyć też opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 Co więcej, dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, musi uczęszczać do przedszkola i kontynuować przygotowanie przedszkolne. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną