Możesz otrzymać 1445 złotych miesięcznie! Sprawdź, jakie dokumenty złożyć.

Martyna P.
Dofinansowania
23.08.2023 9:34
Możesz otrzymać 1445 złotych miesięcznie! Sprawdź, jakie dokumenty złożyć.

Osoby, które nie mogą pracować ze względu na zły stan zdrowia mogą ubiegać się o rentę socjalną. ZUS może wypłacić 1445 złotych miesięcznie. Szczegóły poniżej.

 

Wysokość renty socjalnej w 2023 roku

Renta socjalna zwana jest także rentą chorobową. Wypłacana jest co miesiąc przez ZUS.

Przypomnijmy, że kwota renty socjalnej jest waloryzowana co roku.

Od marca 2023 roku jej wysokość to 1588,44 złotych brutto – 1445 złotych netto.

 

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

O rentę socjalną może ubiegać się osoba, która ukończyła 18 lat.

Konieczne jest posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu,  które powstało:

 • Przed ukończeniem 18 roku życia,
 • W trakcie nauki (podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego)
 • W szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25 lat),
 • W trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lb aspirantury naukowej.

Orzeczenie musi być wystawione przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

 

Jak długo można pobierać rentę socjalną?

Rest socjalna może być wypłacana:

 • na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
 • na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

 

 

Zdjęcie Możesz otrzymać 1445 złotych miesięcznie! Sprawdź, jakie dokumenty złożyć. #1

Nie możesz pobierać innych świadczeń

Należy podkreślić, że podczas pobierania renty socjalnej nie można pobierać innych świadczeń takich jak:

 • Emerytury,
 • Renty inwalidzkiej,
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • Renty strukturalnej,
 • Zasiłku przedemerytalnego,
 • Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby ZUS mógł ustalić prawo do renty należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o rentę socjalną - druk znajdziesz TUTAJ
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdza okres nauki;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9)  wypełnione przez lekarza. Lekarz powinien to zaświadczenie wystawić nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do renty;
 • inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego) – można dołączyć informacje na druku OL-9A),
 • dokumenty przygotowane przez pracodawcę (jeżeli jest się zatrudnionym)
 • oświadczenie czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Renta socjalna a renta rodzinna

Jeżeli ubiegasz się o rentę socjalną i jednocześnie jesteś uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje Ci prawo do obydwu tych świadczeń.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną