Zwrot w sprawie zmian w podatkach! Maksymalne stawki podatku od nieruchomości idą w górę!

Justyna
Podatki
01.08.2023 21:03
Zwrot w sprawie zmian w podatkach! Maksymalne stawki podatku od nieruchomości idą w górę!

21 lipca 2023 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło planowane zmiany w podatkach od nieruchomości na rok 2024. Natomiast we wtorkowym obwieszczeniu podano maksymalne stawki. Kto zadecyduje o ich ostatecznej wysokości?

Wzrost lokalnych potrzeb finansowych

Według ekspertów, wzrost stawek podatku od nieruchomości jest spowodowany rosnącymi potrzebami finansowymi gmin. W związku z tym, ich zdaniem większość gmin wykorzysta możliwość podniesienia stawek do maksymalnego pułapu.

Zaspokojenie lokalnych potrzeb rozwojowych, inwestycyjnych, czy infrastrukturalnych wymaga większych nakładów, a podniesienie podatków wydaje się być prostym rozwiązaniem dla samorządów. Ekspert Marek Wielgo wyjaśnia:

Gminy potrzebują coraz więcej pieniędzy na zaspokojenie rosnących potrzeb. Prostym sposobem na łatanie dziury w finansach jest podniesienie podatku".

Maksymalne stawki

Jednakże, taka sytuacja może odbić się na kieszeni właścicieli nieruchomości. Wzrost stawek podatku na 2024 rok dotknie różne rodzaje nieruchomości. Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z obecnych 1,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej do maksymalnie 1,15 zł za 1 m2. Właściciele miejsc postojowych w garażach również odczują podwyżkę, gdyż stawka wzrośnie z 9,71 zł za 1 m2 do maksymalnie 11,17 zł za 1 m2.

Właściciele nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą także staną przed wyzwaniem. Górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnie poziom 33,10 zł za 1 m2 (obecnie 28,78 zł), a dla tych zajmujących się obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, podatek wyniesie maksymalnie 15,50 zł za 1 m2 (obecnie 13,47 zł). Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wzrośnie z obecnych 1,16 zł za 1 m2 do maksymalnie 1,34 zł za 1 m2.

Dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, stawka podatku wyniesie 6,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 5,87 zł).

Górna granica podatku dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi wyniesie 6,66 zł za 1 ha (obecnie 5,79 zł). Za pozostałe grunty stawka podatku wzrośnie do 0,71 zł za 1 m2 (obecnie 0,61 zł).

Natomiast dla obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, ustalono stawkę na poziomie 4,39 zł za 1 m2 (obecnie 3,81 zł).

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną