Zmiany w wystawianiu recept! Nowe zasady od 2 sierpnia! Co się zmieni?

Ewelina
Zdrowie
28.07.2023 8:20
Zmiany w wystawianiu recept! Nowe zasady od 2 sierpnia! Co się zmieni?

Od 2 sierpnia 2023 r. zasady dotyczące przepisywania leków odurzających i psychotropowych ulegną istotnym zmianom. Będzie możliwe wydanie do trzech recept na leki zawierające te substancje, z zastrzeżeniem, że okresy ich stosowania nie mogą przekroczyć łącznie 90 dni.

Wystawianie Recept Bez Bezpośredniego Kontaktu z Pacjentem

Zmiany wprowadzają również możliwość przepisania recepty na leki odurzające i psychotropowe bez konieczności bezpośredniego badania pacjenta. Warunkiem jest, aby od ostatniego badania nie upłynęło więcej niż trzy miesiące.

Elektroniczna Weryfikacja Przed Wystawieniem Recepty

Przed przepisaniem recepty na leki odurzające i psychotropowe, lekarz będzie musiał dokonać weryfikacji w bazie danych o zdarzeniach medycznych. To nowoczesne rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.

Zdjęcie Zmiany w wystawianiu recept! Nowe zasady od 2 sierpnia! Co się zmieni? #1

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Lekarz będzie miał możliwość wystawienia recepty na leki odurzające i psychotropowe, jeżeli przeprowadzi weryfikację za pomocą Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Alternatywnie, lekarz może przeprowadzić wywiad z pacjentem, aby upewnić się, że ilość i rodzaj leków przepisanych na receptach nie jest wystarczający do prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.

Wystawianie Recept Bez Badania Pacjenta - Warunki

Recepta na leki odurzające i psychotropowe może być przepisana bez bezpośredniego badania pacjenta, ale tylko wtedy, gdy od ostatniego badania nie minęło więcej niż trzy miesiące. To kolejne ułatwienie dla pacjentów, które wprowadza nowe rozporządzenie.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną