8000 złotych dla wybranych małżeństw! Jest nowy pomysł!

Justyna
Dofinansowania
13.07.2023 18:29
8000 złotych dla wybranych małżeństw! Jest nowy pomysł!

Docenienie trwałości i oddania w długotrwałych małżeństwach jest istotne dla społeczeństwa. Obecnie w Polsce toczy się dyskusja na temat wprowadzenia nowego świadczenia finansowego dla par o długim stażu. Czy taka propozycja stanie się rzeczywistością?

Propozycja wsparcia finansowego

Małżeństwo pełni ważną rolę jako fundament stabilnego społeczeństwa. Długotrwałe związki często stają się wzorcem dla młodych par, inspirując ich do budowania rodzin. Szanowanie i docenienie wkładu, jaki małżonkowie wnoszą w rozwój społeczeństwa poprzez wzajemne wsparcie i wychowanie dzieci, jest istotne dla społecznej tkanki kraju.

Zdjęcie 8 tys. zł dla małżeństw?! Czy długotrwałe związki zostaną docenione? #1

Jak donosi „Fakt”, aktualnie biuro legislacyjne Senatu rozważa projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku finansowego w wysokości nawet 8 tys. zł dla małżeństw o długim stażu. Zgodnie z proponowanymi zasadami, im dłużej para pozostaje w związku, tym wyższe wsparcie finansowe otrzyma.

Finansowanie świadczenia

Świadczenie byłoby wypłacane jednorazowo i wynosiło w zależności od stażu małżeństwa:

  • 50 lat - 5000 zł;
  • 55 lat - 5500 zł;
  • 60 lat - 6000 zł;
  • 65 lat - 6500 zł;
  • 70 lat - 7000 zł;
  • 75 lat - 7500 zł;
  • 80 lat - 8000 zł.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Senatu:

„Świadczenie byłoby wypłacane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na wniosek małżonków udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającym ich staż małżeński".

Dyskusja na temat projektu

Propozycja wprowadzenia wsparcia finansowego dla małżeństw o długim stażu budzi zarówno entuzjazm, jak i kontrowersje.

Zwolennicy tej inicjatywy podkreślają, że długotrwałe małżeństwa zasługują na uznanie i nagrodę za lata poświęcone na wzajemne budowanie relacji. Dodatkowe wsparcie finansowe może pomóc tym param w pokryciu kosztów związanych z opieką zdrowotną, codziennymi wydatkami czy planami na przyszłość. Ponadto, małżeństwa z długim stażem mogą stanowić inspirację dla innych, stając się przykładem trwałej miłości i oddania.

Zdjęcie 8 tys. zł dla małżeństw?! Czy długotrwałe związki zostaną docenione? #2

Niektórzy wyrażają natomiast obawy związane z wprowadzeniem dodatkowego wsparcia finansowego dla małżeństw o długim stażu. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie pary będą miały równą szansę skorzystania z tego świadczenia, a niektóre osoby samotne mogą czuć się pominięte. Pojawiają się również pytania dotyczące źródeł finansowania tego programu i jego kosztów.

Czy Waszym zdaniem długotrwałe małżeństwa powinny otrzymać wsparcie?

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną