Zmiany w przychodniach POZ. Co to oznacza dla Twojego zdrowia?

Justyna
Zdrowie
26.06.2023 17:58
Zmiany w przychodniach POZ. Co to oznacza dla Twojego zdrowia?

Od 1 lipca w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Polsce zaczynają obowiązywać istotne zmiany dla lekarzy i pacjentów. Czego dotyczą owe przepisy?

Dodatek kwotowy za wielochorobowość

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczy finansowania leczenia chorób przewlekłych w podstawowej opiece zdrowotnej. Nowe przepisy zastępują dotychczasowy wskaźnik korygujący 3,2 - dodatkiem kwotowym w grupach dziedzinowych. Oznacza to, że lekarze POZ zostaną zobowiązani do udzielania pacjentom porad związanych z ich chorobami przewlekłymi co najmniej raz na 6 miesięcy.

Zmiany dotyczą między innymi leczenia cukrzycy, chorób serca, endokrynologicznych oraz chorób płuc. Celem wprowadzenia dodatku jest zapewnienie regularnej opieki medycznej osobom z wieloma chorobami przewlekłymi, co ma pomóc w poprawie ich stanu zdrowia. Udzielanie porad umożliwi lekarzom monitorowanie stanu pacjentów, dostosowanie planu terapeutycznego oraz skonsultowanie się w przypadku pojawienia się nowych objawów lub pogorszenia stanu zdrowia.

Wartość dodatku kwotowego

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce informuje, że wartość dodatku kwotowego będzie zależna od liczby grup dziedzinowych, a nie od liczby jednostek chorobowych. Oznacza to, że odpowiednie sklasyfikowanie pacjenta do właściwych grup dziedzinowych jest kluczowe dla poprawnego rozliczenia dodatku. Organizacja jako przykłady podaje następujące sytuacje:

„współistnienie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków u pacjenta może być rozliczone jako dwie grupy dziedzinowe (diabetologia i kardiologia). Natomiast cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i POCHP klasyfikuje pacjenta do 3 grup dziedzinowych (diabetologia, kardiologia, pulmonologia)”.

Ważne jest, aby zrozumieć, że udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) z powodu danej choroby z grupy dziedzinowej skutkuje wstrzymaniem dodatku chorobowego w tej grupie na kolejny rok (liczony od daty udzielenia świadczenia w AOS).

Ponadto, organizacja wskazuje, że dodatki kwotowe wynikające z pozostałych grup dziedzinowych są rozliczane według poniższej tabeli.

Zdjęcie Zmiany w przychodniach POZ. Co to oznacza dla Twojego zdrowia? #1
https://www.klrwp.pl/aktualnosci/wpis/1451/2023-06-20/ii-komunikat-w-sprawie-finansowania-w-poz/pl

Konsekwencje dla pacjentów

Dla pacjentów zmiany te mogą przynieść zarówno korzyści, jak i pewne wyzwania. Z jednej strony, dodatek kwotowy za wielochorobowość zapewni regularne konsultacje z lekarzem POZ w sprawie chorób przewlekłych, co pozwoli na lepszą kontrolę stanu zdrowia.

Z drugiej strony, pacjenci muszą być świadomi konsekwencji udzielania świadczeń w ramach AOS, ponieważ może to wpływać na wypłatę dodatku w kolejnym roku.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną