Kara za brak tabliczki z numerem domu? Odpowiedź zaskakuje!

Martyna P.
Prawo
26.05.2023 10:06
Kara za brak tabliczki z numerem domu? Odpowiedź zaskakuje!

Tabliczka z numerem domu wydaje się niepozorna. W wielu przypadkach może jednak zapewnić bezpieczeństwo. Niektóre osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że za jej brak grozi surowa kara. 

 

 

Kara za brak tabliczki z numerem domu?!

Nieposiadanie tabliczki z numerem domu traktowane jest jako wykroczenie. Przepis ten znajdziemy w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem spoczywa na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkowniku nieruchomości.

Osoba, która nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze nagany.

Jakiś czas temu takiej samej karze podlegał brak oświetlenia tabliczki z numerem domu. Przepis ten został jednak uchylony.

 

Co jeśli dom stoi daleko od drogi?

W przypadku, gdy dom stoi daleko od drogi, w niewidocznym miejscu, wówczas tabliczkę z numerem należy umieścić na ogrodzeniu posesji.

 

Zdjęcie Kara za brak tabliczki z numerem domu? Odpowiedź zaskakuje! #1

Ile jest czasu na wywieszenie tabliczki z numerem?

Od daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu numeru do nieruchomości, mamy 30 dni na wywieszenie tabliczki.

 

Co z numerowaniem mieszkań?

Mieszkanie powinno mieć numer, jeśli posiada księgę wieczystą. Gdy jej nie ma, wówczas nie jest uznawane za oddzielną nieruchomość.

 

Do kogi kierować wniosek o numer domu?

Wniosek o przypisanie numeru porządkowego należy kierować do Urzędu Gminy.

Tabliczka z numerem domu może uratować życie!

Dla wiele osób posiadanie tabliczki z numerem domu jest zbędne, nie przejmują się konsekwencjami finansowymi.

Numer na nieruchomości może jednak wpłynąć na nasze bezpieczeństwo i życie.

Dzięki niemu pod wskazany adres łatwo trafią odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, czy Pogotowie Gazowe).

Kwestia te jest szczególnie ważna podczas nocnych interwencji.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną