Właściciele fotowoltaiki dostaną odszkodowania? Co musisz wiedzieć?

Agnieszka
Newsy
25.05.2023 9:35
Właściciele fotowoltaiki dostaną odszkodowania? Co musisz wiedzieć?

Operator sieci fotowoltaicznej ograniczył moc ze względu na nadmiar energii w systemie? Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał wypłacić za to odszkodowanie. Niebawem Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikują szczegóły rozliczeń i wzory wniosków.

Operator sieci fotowoltaicznej ograniczył moc przez nadmiar wyprodukowanej energii?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają niebawem opublikować szczegółowe zasady rozliczeń i wniosków - informuje nieoficjalnie serwis Business Insider.

Okazuje się bowiem, że PSE już dwukrotnie wzywał koncerny energetyczne w sprawie redukowania mocy OZE odbiorcom, przyłączonym do stacji dystrybucyjnej, ze względu na nadmiar energii w systemie. 

Początkowo wypłata odszkodowań dla poszkodowanych wytwórców zielonej energii w ogóle nie była brana pod uwagę. Tłumaczono to tym, że nakaz rekompensaty za ograniczenie mocy elektrowni zawarto w rozporządzeniu unijnym, które nie zostało jeszcze wdrożone do polskiego prawa. 

W kwietniu tego roku PSE dwukrotnie postanowiło odłączyć instalacje fotowoltaiczne. Przyczyną był nadmiar energii wyprodukowanej przez fotowoltaiki. Stwierdzono wtedy, że może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

“W tych dniach PSE po raz pierwszy zredukowały moce instalacji OZE przyłączonych nie tylko do sieci przesyłowych, którymi zarządzają, ale też tych podpiętych do sieci dystrybucyjnych, należących do koncernów energetycznych.” - czytamy w serwisie Business Insider. 

Właściciele fotowoltaiki otrzymają odszkodowania?

Wcześniejszy chaos w tej sprawie wynikał z przekonania, że odszkodowania nakazuje wypłacić prawo unijne, które nie zostało jeszcze implementowane do prawa polskiego. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że poszkodowane osoby otrzymają rekompensatę.

Prawo unijne, o którym mowa, brzmi:

"W przypadku zastosowania redysponowania (zaniżenia mocy wytwórców energii - przyp. red.), które nie opiera się na zasadach rynkowych, takie redysponowanie podlega rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania, na rzecz operatora objętej redysponowaniem jednostki wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii".

Z informacji, jakie otrzymał serwis wynika, że w najbliższych dniach PSE opublikują szczegółowe zasady rozliczeń i wzory wniosków. Od tego momentu PSE stanie się czymś na rodzaj pośrednika pomiędzy właścicielami fotowoltaiki a koncernami energetycznymi. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną