Podwójny podatek od spadków i darowizn! Sprawdź kogo dotyczy?

Martyna P.
Podatki
05.05.2023 10:48
Podwójny podatek od spadków i darowizn! Sprawdź kogo dotyczy?

Wiele osób zobowiązanych jest do płacenia podwójnego podatku od spadków i darowizn. Fakt ten budzi niezadowolenie, dlatego do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło wiele skarg. Co na to Ministerstwo Finansów?

Zagraniczny spadek lub darowizna z podwójnym podatkiem

Szczegóły w tej sprawie przybliżył portal „Bezprawnik”. Podwójny podatek muszą zapłacić osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę z zagranicy oraz Polaków. W związku z tym konieczne jest zapłacenie podatku w obu państwach.

Okazuje się, że polskie przepisy nie chronią przed podwójnym opodatkowaniem. Uniknięcie płacenia podwójnego podatku powinno być uregulowane w umowach międzynarodowych. Dodajmy, że obecnie Polska ma zawarte takie umowy jedynie z Czechami, Węgrami oraz Austrią.

Obecne uregulowania nie przewidują instrumentów ochrony podatników przed podwójnym opodatkowaniem, więc osoby które otrzymują spadek z zagranicy skazani są na wysokie opodatkowanie. Portal informuje, że w niektórych przypadkach łączna kwota podatku jest bardzo wysoka. Czasem sięga poziomów, przez które dana osoba zmuszona jest do sprzedaży majątku lub zaciągnięcia pożyczki.

W związku z niekorzystnymi przepisami do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło wiele skarg.

Do RPO wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania otrzymanego z zagranicy spadku lub darowizny po osobach niemających związków z Polską oraz osób - nabywców mających obywatelstwo polskie, które mieszkają na stałe poza granicami kraju.

Zdjęcie Podwójny podatek od spadków i darowizn! Sprawdź kogo dotyczy? #1

Co za to Ministerstwo Finansów?

Do sprawy podwójnego opodatkowania odniósł się Wiceminister Finansów Artur Soboń. Mężczyzna stwierdził, że pomniejszenie polskiego podatku od spadków i darowizn płaconego za granicą wpłynęłoby negatywnie na finanse samorządów, gdyż do nich trafiają wpływy z podatków. Wiceminister podkreśla, że w przy takim rozwiązaniu państwo byłoby zmuszone do zrekompensowania gminom utraconych dochodów z tego tytułu. Artur Soboń uważa, że rozwiązanie to nie jest możliwe.

„[...] Takie działanie nie jest możliwe m. in. ze względu na wymóg zrekompensowania gminom utraconych dochodów z tego tytułu. Dodatkowo podejmowanie działań skutkujących pozbawieniem wpływów z podatku od spadków i darowizn wyłącznie po krajowej stronie, przy pozostawieniu możliwości uzyskiwania wpływów podatkowych z tego tytułu w innych państwach, jest niezasadne” - oznajmił Artur Soboń.

Okazuje się, że Resort Finansów nie prowadzi obecnie prac nad wprowadzeniem zmian legislacyjnych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną