Dofinansowanie do obozu dla dziecka! Dla kogo i na jakich warunkach?

Martyna P.
Dofinansowania
05.05.2023 10:03
Dofinansowanie do obozu dla dziecka! Dla kogo i na jakich warunkach?

Zbliża się okres wakacyjny. Rodzice zastanawiają się, jak zdobyć wsparcie finansowe w celu zorganizowania dzieciom wyjazdu na kolonie, czy obóz letni. Dziś podpowiemy, gdzie ubiegać się o dopłatę.

Dofinansowanie na wakacje dla dziecka

Niektóre zakłady pracy oferują dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych pracodawcy.

Przypomnijmy, że fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pieniądze można przeznaczyć na obozy letnie, zimowiska, pobyty sanatoryjne, lecznicze, naukowe, czy zorganizowane wyjazdy.

Ważną informacją jest to, że dopłatę można otrzymać na wyjazd dziecka za granicę.

Warunki skorzystania z dofinansowania ustalane są przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami firmy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wakacji dla dziecka?

Wnioski o wsparcie należy kierować do zarządu firmy (dokładne informacje na temat wniosku znajdziesz w regulaminie ZFŚS swojej firmy).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej (dochody całej rodziny).

W niektórych firmach jest także obowiązek dołączania PIT-u za poprzedni rok.

Zdjęcie Dofinansowanie do obozu dla dziecka! Dla kogo i na jakich warunkach? #1

Wysokość dofinansowania

W przypadku dopłat finansowanych z ZFŚS wysokość dofinansowania zależna jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika.

Przy ustalaniu kwoty uwzględnia się wysokość dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny.W praktyce osoby z gorszą sytuacją materialną (mniej zarabiające) otrzymają wyższe świadczenie.

Wysokość takiego dofinansowania ma charakter uznaniowy i jest ustalana indywidualnie.

Dopłaty z ZFŚS zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o dopłaty ze środków obrotowych firmy, to nie trzeba uzależniać ich od sytuacji życiowej i materialnej danego pracownika. Wszyscy pracownicy mogą uzyskać wsparcie finansowe w tej samej wysokości.

Pieniądze ze środków obrotowych zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 760 złotych, jeśli wypoczynek miał formę zorganizowaną, a wypoczynek dotyczył dzieci do lat 18.

WAŻNE: O przyznaniu świadczenia nie decyduje obejmowane stanowisko, czy staż pracy.

Najczęściej zakłady pracy finansują do 40% kwoty za wyjazd dziecka.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną