Nowy dodatek do wynagrodzeń! Zapadła decyzja rządu! Kto otrzyma?

Justyna
Dofinansowania
04.05.2023 20:36
Nowy dodatek do wynagrodzeń! Zapadła decyzja rządu! Kto otrzyma?

Rząd chce, aby wszyscy weterani poszkodowani mogli otrzymać specjalny dodatek, który zabezpieczy ich dodatkowe potrzeby. Ile wyniesie dofinansowanie?

Rząd przygotował specjalny dodatek

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa został przyjęty przez Radę Ministrów. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możemy przeczytać:

„Rząd chce, aby wszyscy weterani poszkodowani mogli otrzymać specjalny dodatek. Chodzi o tych, którzy nie pobierają emerytury albo renty inwalidzkiej. Dzięki rozwiązaniu, w większym stopniu możliwe będzie zabezpieczenie dodatkowych potrzeb weteranów, związanych z leczeniem, rehabilitacją, opłaceniem kosztów ewentualnej opieki, czy dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych".

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz projektem ustawy zajmą się posłowie.

Kto go otrzyma?

Specjalny dodatek maja otrzymywać wszyscy weterani poszkodowani. Mowa również o tych, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego.

Przypominamy, że taki status może uzyskać każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • ma za sobą udział w misji zagranicznej,
  • ma przyznane świadczenie odszkodowawcze w związku z problemami zdrowotnymi pozostającymi w związku z pełnieniem tej misji,
  • problemy zdrowotne są bezpośrednim wynikiem działań wojennych,
  • nie ma prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo.

Nowe regulacje dotyczyć mają obecnych i byłych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, a także obecnych i byłych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Ile będzie wynosił?

Wysokość dodatku jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Jak podkreślono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

„Chodzi o wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobę nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych, z tytułu, których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Dodatek wynosi od 5 proc. do 130 proc. najniższej emerytury"

Przypomniano też, że w 2019 r. rząd zwiększył wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego dla osób z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 proc. Nadał także uprawnienia do dodatku grupie weteranów, którzy posiadają uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9 proc.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną