Ogromna akcja ZUS! Listy do ponad 8 mln Polaków! Kto je otrzyma?

Justyna
Newsy
28.04.2023 20:41
Ogromna akcja ZUS! Listy do ponad 8 mln Polaków! Kto je otrzyma?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Czego dotyczy korespondencja? Kiedy trafi w ręce adresatów?

Wielka wysyłka listów

Jak przekazał rzecz prasowy ZUS, Paweł Żebrowski, pierwsze listy dotrą do emerytów i rencistów już na początku przyszłego tygodnia. ZUS szacuje, że wyśle ich łącznie około 8,5 miliona.

Treść listów dotyczy jednocześnie aż dwóch ważnych spraw. Taka forma korespondencji ma mieć związek z oszczędnościami. Rzecznik tłumaczył:

„W tym roku robimy dokładnie tak jak w ubiegłym, czyli wysyłamy obie decyzje jednym listem. Wiemy, że obie informacje są dla naszych seniorów bardzo ważne, więc listy musimy wysłać, ale jedna przesyłka znacznie zmniejsza koszty wysyłki”.

Jakie informacje zostaną przekazane emerytom i rencistom?

Waloryzacja świadczeń

Pierwsze pismo, jakie otrzymają emeryci i renciści to decyzja o wysokości świadczeń po corocznej waloryzacją przeprowadzonej 1 marca. W tym roku miała ona charakter kwotowo-procentowy. Ostatecznie świadczenia wzrosły o 14,8 proc., jednak nie mniej niż 250 zł brutto.

Co jednak ważne, minimalny próg podwyżki dotyczył jedynie osób, które pobierają świadczenia co najmniej w wysokości gwarantowanej ustawowo. To tak zwana emerytura minimalna, która wynosi obecnie 1588,44 zł (1445 zł netto).

Dla otrzymujących wyższe świadczenia waloryzacja jest wyłącznie procentowa. Tak samo jest  w przypadkach, gdy dana osoba otrzymuję emeryturę niższą, na przykład wynoszącą kilkaset złotych.

Dodatkowe emerytura

W tej samej korespondencji znajdzie się też informacja o przyznaniu i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastej emerytury. Wszyscy seniorzy, niezależnie od kwoty emerytury lub renty otrzymali w tym roku dodatkową wypłatę w wysokości 1588,44 zł brutto. Jej wypłata zakończyła się 25 kwietnia.

Przeczytaj uważnie!

Warto pamiętać, by uważnie zapoznać się z treścią otrzymanego listu. Powinna ona być potwierdzenie tego, co wpłynęło już na konta w bankach. Jeśli jest inaczej, sprawę warto wyjaśnić. Ponadto od decyzji ZUS-u można się odwołać. Jak podaje instytucja:

Odwołanie należy zaadresować do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na Pana(i) miejsce zamieszkania i złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję — w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna. Odwołanie można też przesłać do ZUS za pośrednictwem poczty lub wnieść ustnie do protokołu".

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną