Grillowanie w parku czy na plaży? Sprawdź, co mówi prawo i uniknij kary 5 tysięcy złotych!

Martyna P.
Prawo
28.04.2023 8:51
Grillowanie w parku czy na plaży? Sprawdź, co mówi prawo i uniknij kary 5 tysięcy złotych!

Zbliża się majówka. Polacy będą chętnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wiele osób chciałoby połączyć odpoczynek na łonie natury z grillowaniem. Warto jednak przyjrzeć się przepisom, aby nie zapłacić mandatu.

Czy można rozpalić grilla w parku?

Każdy park ma własny regulamin. Przed przystąpieniem go grillowania warto się z nim zapoznać. Istnieją bowiem parki, w których dozwolone jest rozpalanie grilla.

Za nieprzestrzeganie przepisów może grozić mandat w wysokości 500 złotych.

Czy można zrobić grilla na plaży?

Nie istnieje ogólna ustawa, która reguluje kwestię rozpalania grilla na plaży. Odpowiedzi należy szukać w gminie, która zarządza daną plażą. Zdarza się, że zarządcy wprowadzają zakaz grillowania.

Czy można zrobić grilla w lesie?

Ustawa o Lasach (1991 r.) mówi, że na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości 100 m od granicy z lasem nie można rozpalać ognia.

Rozporządzenie MSWiA (2010 r.) mówi, że zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów'.

Wyjątkiem są miejsca do tego przeznaczone - wyznaczone przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Dodajmy, że nadleśniczy może wydać czasowe (pisemne) pozwolenie na rozpalenie ogniska.

Za grillowanie lub wzniecanie ognisk w tych miejscach grozi kara finansowa. Grzywna może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych.

Kodeks Wykroczeń: Dz.U.2018.0.618 (Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku)

„Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”

 

Zdjęcie Czy możemy rozpalić grilla parku lub na plaży? Sprawdź, co mówi prawo! #1

Czy można zrobić grilla na balkonie?

W Polsce nie istnieje ustawa, która reguluje kwestię rozpalania grilla na balkonie.

Każda spółdzielnia, czy wspólnota mieszkaniowa ma wewnętrzny regulamin, który reguluje kwestię grillowania.

Grillowanie nie może naruszać przepisów pożarowych i być uciążliwe dla sąsiadów.

Należy pamiętać o odpowiedniej odległości od materiałów palnych i elementów wystroju i wyposażenia wnętrz.

Pamiętajmy, że dym z grilla może przeszkadzać sąsiadom. Aktywność, która zakłóca spokój innych mieszkańców (immisja dymu o nieprzyjemnym zapachu) może być uzasadnieniem do zastosowania artykułu 144 Kodeksu Cywilnego. Chodzi o zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

W tym przypadku grzywna może wynieść do 500 zł. Incydent może skończyć się także pouczeniem.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną