Dziecko z pieluchą w przedszkolu? Nie wierz w mity!

Agnieszka
Dziecko
19.04.2023 10:49
Dziecko z pieluchą w przedszkolu? Nie wierz w mity!

Wielu rodziców już we wrześniu pośle swoje dziecko pierwszy raz do przedszkola. Choć mogłoby się wydawać to naturalną koleją rzeczy, w rzeczywistości jest to bardzo stresujący okres zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Obawy jeszcze bardziej się pogłębiają, jeśli dziecko nie korzysta jeszcze samodzielnie z toalety.

Wiele placówek bowiem kręci nosem, gdy podczas rekrutacji pojawia się maluch korzystający jeszcze z pieluch. Czy jednak przedszkole ma prawo wymagać odpieluchowania dziecka przed przyjęciem do placówki?

Odpieluchowanie dziecka. Kiedy powinno nastąpić?

W ogólnej opinii publicznej przyjęło się, że dziecko w wieku 2 lat powinno już umieć korzystać z toalety z pomocą dorosłego. Okazuje się jednak, że nie ma żadnego sztywnego kryterium wieku. Psychologowie zgadzają się co do tego, że moment, w którym dziecko żegna się z pieluchą powinien zależeć wyłącznie od gotowości malucha. Rodzice i inni dorośli mają prawo zachęcać i uczyć, ale nie mogą wymuszać na dziecku korzystania z toalety.

Często też słyszy się opinie rodziców na temat tego, że już na pierwszych spotkaniach w przedszkolu sugeruje się rodzicom, że dziecko przed przyjęciem do placówki powinno być już odpieluchowane i samodzielnie korzystać z toalety.

Wywołuje to na rodzicach dużą presję, którą potem przenoszą na dziecko i na siłę chcą nauczyć go korzystania z wc we własnym zakresie. Niestety, nie w każdym przypadku się to uda, a co gorsze, taka presja u niektórych dzieci może wywołać nawet skutek odwrotny - niechęć i strach przed korzystaniem z wc. 

Czy dziecko z pieluchą może iść do przedszkola? Tak, i to bez problemu!

W wielu przedszkolach wychowawcy wymagają odpieluchowania dziecka, inaczej nie będzie mogło korzystać z przedszkola. Tłumaczą się tym, że nie ma wystarczająco dużo personelu, aby przebierać dzieci nie korzystające z toalety.

Warto jednak wiedzieć, że w polskim prawie nie ma żadnego przepisu, który mówiłby o tym, że dziecko, które nie korzysta z toalety nie może zostać przyjęte do przedszkola! 

Opinię na ten temat wydał nawet Rzecznik Praw Dziecka:

"Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych przeprowadzana jest według kryteriów ustawowych i kryteriów samorządowych. Żadne z kryteriów ustawowych nie dyskwalifikuje dziecka, które jest niesamodzielne pod względem higieny. Ustawodawca zastrzegł także, że kryteria, które określa organ prowadzący przedszkole [czyli samorządowe] mają uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Zatem również kryteria samorządowe nie mogą w żaden sposób faworyzować dzieci np. tych, które nie korzystają z pieluchy. [...]

Oznacza to, że dziecku nie może zostać odmówione przyjęcie do przedszkola tylko dlatego, że nie korzysta samodzielnie z toalety. Co więcej, dziecka nie można też usunąć z przedszkola, gdy nie zgłasza potrzeby skorzystania z toalety.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną