Czy leżakowanie w przedszkolu jest obowiązkowe?

Agnieszka
Dziecko
14.04.2023 10:29
Czy leżakowanie w przedszkolu jest obowiązkowe?

Leżakowanie to nieodłączna część dnia w wielu przedszkolach. Czy jednak jest ono obowiązkowe? Dlaczego odpoczynek dziecka po posiłku wzbudza tyle kontrowersji wśród rodziców?

Leżakowanie w przedszkolu

Większość osób, która uczęszczała do przedszkola w pierwszych latach swojego życia, z pewnością nie kojarzy leżakowania w pozytywny sposób. Było ono bowiem przymusowe. O ile część dzieci wtedy naturalnie i spokojnie zasypiała, o tyle od tych dzieci, które zasnąć nie mogły, wymagało się leżenia przez godzinę z zamkniętymi oczami, nieruchomo.

Na szczęście te czasy już za nami i obecnie leżakowanie wygląda w nieco inny sposób.

Wiadomo też, że rodzice, których dziecko po posiłku robi sobie drzemkę także w domu, dużo lepiej reagują na propozycję leżakowania w przedszkolu. 

Drzemka w ciągu dnia w bardzo pozytywny sposób wpływa bowiem na funkcje poznawcze dziecka. Po drzemce dziecko lepiej więc przyswaja nowe informacje i ma więcej pozytywnej energii.

Są jednak rodzice, których dzieci od pewnego wieku nie śpią już w ciągu dnia. Dla takich dzieci nagła zmiana, jaką jest położenie ich na drzemkę, może być trudna do zaakceptowania. Ważne jest więc, aby nauczyciele w przedszkolu starali się podchodzić do tego tematu zgodnie z zasadą indywidualności. 

Obecnie w większości przedszkoli jest zasada, która polega na tym, że leżakuje ten, kto chce. Dzieci, które nie mają ochoty na drzemkę po prostu pozostają w grupie i się bawią.

Czy leżakowanie w przedszkolu jest obowiązkowe?

W polskim prawie oświatowym nie określono ile i do jakiego wieku dziecko powinno leżakować w przedszkolu. Nie określono nawet, czy leżakowanie jest obowiązkowe, czy nie. 

Obie te kwestie ustala indywidualnie każde przedszkole. Leżakowanie, czas jego trwania i wiek, do jakiego dziecko leżakuje powinno więc być uwzględnione w statucie przedszkola.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, dziecko w przedszkolu powinno mieć zapewnioną możliwość odpoczynku i regeneracji w ciągu dnia. Z drugiej strony, nie można zmuszać dzieci do leżenia przez godzinę z zamkniętymi oczami. 

Co więc zrobić, gdy dane dziecko lub grupa dzieci nie chce leżakować?

Ministerstwo Edukacji i Nauki sugeruje zaangażowanie rady rodziców:

Jeśli sygnalizowany problem dotyczy większej liczby dzieci, wskazane jest zaangażowanie do jego rozwiązania radę rodziców, która zgodnie z obowiązującym prawem (Art. 84 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe), może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

Zasadne jest, aby dyrektor przedszkola, mając na uwadze dobro dzieci i zaspokajanie potrzeb rodziców w zakresie opieki nad powierzonymi dziećmi, podejmował rozmowy z rodzicami i wyjaśniał wszelkie wątpliwości dotyczące sprawowanej opieki nad dzieckiem w przedszkolu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną