Pracujesz i spodziewasz się dziecka? Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży?

Martyna P.
Ciąża
05.04.2023 10:48
Pracujesz i spodziewasz się dziecka? Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży?

Niektóre kobiety obawiają się poinformowania pracodawcy o ty, że są w ciąży. Odwlekają przeprowadzenie rozmowy, gdyż uważają, że ich nieobecność skomplikuje w firmie wiele kwestii. Kiedy należy poinformować przełożonego o błogosławionym stanie?

 

Kiedy kobieta powinna powiedzieć pracodawcy o ciąży?

W Kodeksie Pracy nie istnieją żadne przepisy i regulacje nakazujące poinformowanie pracodawcy o ciąży w konkretnym terminie.

Wśród lekarzy istnieje przekonanie, że informacje tą należy przekazać dopiero na końcu pierwszego trymestru.

Im wcześniej poinformujemy szefa o ciąży, tym więcej czasu będzie miał na znalezienie zastępstwa.

Jeśli kobieta wykonuje parce fizyczne, informacje o ciąży powinna przekazać jak najszybciej!

 

Informowanie pracodawcy o ciąży

Kobieta powinna poinformować pracodawcę, o miesiącu ciąży oraz o planowanym terminie porodu. Konieczne jest także okazanie zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

Zdjęcie Pracujesz i spodziewasz się dziecka? Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży? #1

Ochrona kobiet w ciąży

Po tym, jak kobieta poinformuje pracodawcę o ciąży, zostaje ona objęta okresem ochronnym (ochrona warunków zatrudnienia).

Pracodawca jest zobowiązany do respektowania przepisów. W przeciwnym razie grożą mu konsekwencje.

W okresie ochronnym nie można zatrudniać kobiety (nawet jeśli kobieta wyrazi na to zgodę):

  • W godzinach nadliczbowych,
  • W porze nocnej,
  • Poza stałym miejscem pracy,
  • W systemie przerywanego czasu pracy.

Kobieta ciężarna nie może wykonywać pracy dłużej niż 8 godzin dziennie.

Ponadto pracodawca nie ma prawa rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy będącej ciąży  (oraz w okresie urlopu macierzyńskiego).

WAŻNE: Jeżeli pracownica znajdująca się w trakcie okresu wypowiedzenia dowie się, że jest w ciąży, wypowiedzenie złożone przez pracodawcę traci moc.

Jeżeli kobieta w ciąży nie ma możliwości wykonania badań lekarskich poza godzinami pracy, pracodawca ma obowiązek zwolnić ją od pracy na czas wykonywania zleconych przez lekarza badań związanych z ciążą (art. 185 § 2 Kodeksu pracy).

 

Praca w porze nocnej lub praca szkodliwa

Jeśli kobieta pracuje w porze nocnej lub wykonuje pracę szkodliwą i zajdzie w ciąże, wówczas pracodawca musi zapewnić jej stanowisko neutralne (w porze dziennej, w bezpiecznych warunkach).

Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości kobieta może zostać zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Ważną informacją jest to, że zachowuje wówczas prawo do pensji.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną