Od kwietnia wyższe stawki jednorazowych odszkodowań! Podano nowe kwoty!

Martyna P.
Prawo
28.03.2023 11:33
Od kwietnia wyższe stawki jednorazowych odszkodowań! Podano nowe kwoty!

1 kwietnia 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany związane z wypłatami odszkodowań z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te będą dotyczyły jednorazowych wypłat z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Ile wyniosą stawki?

Wyższe stawki odszkodowań z ZUS

Po drożeniu zmian za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwała kwota 1269 złotych.

Będzie to o 136 złotych więcej niż obecnie.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania będzie wynosić 22 212 złotych.

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona kwota wyniesie 114 231 złotych.

Od kiedy i do kiedy będą obowiązywały nowe stawki?

Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku.

Nowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2024 roku.

Ile wyniosą nowe stawki od kwietnia 2023 roku?

Na stronie ZUS opublikowano dokładne stawki i kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Oto jak się prezentują:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

  • 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną