Zgoda notariusza na podróż z dzieckiem? Nie ryzykuj i zaplanuj bezpieczną podróż

Justyna
Dziecko
21.03.2023 16:58
Zgoda notariusza na podróż z dzieckiem? Nie ryzykuj i zaplanuj bezpieczną podróż

Przed podróżą warto zorientować się, o jaki dokument i przez kogo możemy zostać poproszeni w przypadku wyjazdu z dzieckiem za granicę. Przedstawiamy o czym warto pamiętać!

Wakacje z dzieckiem

Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Może to być zarówno dowód osobisty oraz paszport. W niektórych przypadkach musimy także wyrobić wizę, jeżeli udajemy się do kraju, w którym jest ona wymagana.

Co ważne, dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego. Może to bowiem stanowić naruszenie prawa. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza ta została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie.

Zgoda na wyjazd

Biorąc pod uwagę powyższe, wybierając się w podróż za granicę, rodzice, bez względu na status związku, powinni decydować wspólnie i wyrazić zgodę na wyjazd dziecka.

Zgoda na podróż pod nieobecność drugiego rodzica powinna być podpisana i poświadczona notarialnie. Sytuacja wygląda podobnie, w przypadku gdy dziecko wyjeżdża z członkiem rodziny lub osobą trzecią, z tym, że wówczas wymagana jest zgoda obojga rodziców.

Co powinno być zawarte w zgodzie?

Zakres zgody zależy od woli rodziców. W oświadczeniu warto zakreślić ramy czasowe wyjazdu. Można wskazać konkretne daty albo nadać mu charakter bezterminowy.

Informacje, które należy umieścić w takim dokumencie to:

 • tytuł oświadczenia: Zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę pod opieką drugiego z rodziców / pod opieką osoby trzeciej, miejsce,
 • data jego sporządzenia,
 • wskazanie rodzica lub rodziców dziecka (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu),
 • treść oświadczenia,
 • podpis rodzica / rodziców dziecka złożony w obecności notariusza,
 • potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu / podpisów (klauzula notarialna),
 • załącznik: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Warto także wskazać, że rodzice wyrażają zgodę na podejmowanie w tym czasie decyzji dotyczących bieżących spraw dziecka. Dotyczy to przede wszystkim kwestii ewentualnego leczenia i pobytu w zakładach opieki zdrowotnej.

Formalności u notariusza

Napisaną zgodę należy dodatkowo opatrzyć podpisem urzędowo poświadczonym. W tym celu trzeba zgłosić się do  kancelarii notarialnej z napisanym, lecz nie podpisanym, dokumentem. Koszt poświadczenia podpisu to ok. 50 zł. (wystarczy jak u notariusza zjawi się jeden rodzic, ten który udziela zezwolenia na wyjazd).

Dodatkowo konieczne jest dokonanie tłumaczenia przysięgłego, najlepiej na język kraju, do którego udaje się nasze dziecko. Warto bowiem pamiętać, że służby graniczne nie zawsze posługują się  językiem angielskim.

 

Kluczowe Punkty
 • Podróżowanie dziecka wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego.
 • Zgoda na wyjazd powinna być podpisana i poświadczona notarialnie. W oświadczeniu warto zakreślić ramy czasowe wyjazdu.
 • W dokumencie powinien być zawarty tytuł oświadczenia, data jego sporządzenia, wskazanie rodzica lub rodziców dziecka, treść oświadczenia, podpis rodzica / rodziców dziecka złożony w obecności notariusza, potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu / podpisów, załącznik: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Rodzice powinni wyrazić zgodę na podejmowanie w tym czasie decyzji dotyczących bieżących spraw dziecka.
 • Formalności u notariusza - koszt poświadczenia podpisu to ok. 50 zł. Konieczne jest dokonanie tłumaczenia przysięgłego, najlepiej na język kraju, do którego udaje się nasze dziecko.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną