Jakie świadczenia i uprawnienia przysługują w przypadku urodzenia bliźniąt?

Martyna P.
Rodzicielstwo
20.03.2023 11:16
Jakie świadczenia i uprawnienia przysługują w przypadku urodzenia bliźniąt?

Dziś przeanalizujemy temat uprawnień i świadczeń przysługujących przy urodzeniu bliźniaków. Na co mogą liczyć rodzice? Czy wysokość i długość świadczeń związana jest z ilością posiadanych dzieci?

Uprawnienia i świadczenia a posiadanie bliźniaków

500 plus a bliźniaki

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez niego 18 roku życia. Wobec tego 500 złotych przysługuje na każde z bliźniaków. Przypomnijmy, że w programie nie obowiązują kryteria dochodowe.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Rodzice bliźniaków mogą skorzystać z zasiłku rodzinnego. Obowiązuje kryterium dochodowe. Przypomnijmy, że dochód nie może przekroczyć 674 złote na osobę.

Warto wspomnieć, że do zasiłku rodzinnego przyznawane są także dodatki.

Można skorzystać z:

  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka (1000 złotych na dziecko);

  • dodatku z tytułu samotnego wychowania (93 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci);

  • dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 złotych miesięcznie na dziecko).

Urlop macierzyński i rodzicielski, a urodzenie bliźniaków

W przypadku urodzenia bliźniaków urlop macierzyński jest dłuższy niż w przypadku urodzenia jednego dziecka. Matka, która urodzi bliźniaki, może liczyć na 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przypadku jednego dziecka jest to 20 tygodni.

Również urlop rodzicielski jest dłuższy. Wynosi on 34 tygodnie. W przypadku urodzenia dziecka są to 32 tygodnie.

Zdjęcie Świadczenia i uprawnienia w przypadku urodzenia bliźniąt! #1

Opieka na dzieci zdrowe

Osoba, które wychowuje dziecko do 14 roku życia, może skorzystać z opieki na dziecko w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Ważną informacją jest to, że wymiar tego urlopu NIE JEST uzależniony od ilości posiadanych dzieci.

Kosiniakowe, a posiadanie bliźniaków

W przypadku urodzenia bliźniaków świadczenie kosiniakowe przysługuje na okres 65 tygodni. W przypadku jednego dziecka jest to okres 52 tygodni.

Wysokość świadczenia nie jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci. Kwota ta wynosi 1000 złotych.

Becikowe

Świadczenie becikowe przysługuje w wysokości 1000 złotych na każde dziecko. Posiadając bliźniaki, otrzymamy więc 2000 złotych.

Urlop okolicznościowy

W przypadku urodzenia bliźniąt urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze 2 dni – czyli w tym samym wymiarze co przy urodzeniu jednego dziecka.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną