8000 plus zamiast 500 plus dla małżeństw?! Propozycja trafiła do Senatu!

Martyna P.

Dofinansowania

17.03.2023 9:28

8000 plus zamiast 500 plus dla małżeństw?! Propozycja trafiła do Senatu!

Propozycja nowego programu właśnie trafiła do senatu. Małżeństwa z długim stażem mogłyby liczyć na świadczenie pieniężne. Proponowane wcześniej 500 złotych miałoby być zastąpione jednorazową wypłatą w wyższej kwocie.

 

 

8000 plus dla małżeństw?!

Okazuje się, że do Senatu trafiła propozycja wprowadzenia świadczenia „8000 plus dla małżeństw”.

Świadczenie to miałby być wypłacane małżeństwom z długim stażem i być jednorazową wypłatą.

Pomysłodawca cytowany przez portal „Fakt” uważa, że świadczenie powinno być wypłacane po określonej liczbie wspólnie przeżytych lat i być przyznawane okresowo i jednorazowo.

Projekt zakłada, że maksymalna kwota świadczenia wynosić będzie 8000 złotych i należeć się będzie parom, które przeżyły wspólnie 80 lat.

Najniższe świadczenie ma wynieść 5000 złotych i przysługiwać małżonkom z 50-letnim stażem.

Wypłacana kwota ma być zależna od stażu małżeństwa.

 

 

Zdjęcie 8000 plus zamiast 500 plus dla małżeństw?! Propozycja trafiła do Senatu! #1

Pierwotny pomysł - 500 plus dla małżeństw

Przypomnijmy, że pierwotnie propozycja opierała się na wypłacie 500 złotych co miesiąc parom z 40-. 50- lub 60-letnim stażem małżeńskim.

Program jest pewną ideą obywatelską. Autorzy chcą zwrócić nim uwagę na tzw. kryzys małżeństw.. Sama idea zyskała poparcie u przynajmniej części posłów z kręgu ugrupowania rządzącego, także byłej minister rodziny Elżbiety Rafalskiej, która twierdzi, że pomysł ten jest piękną inicjatywą i elementem polityki prorodzinnej.

"Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo plus. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starsza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich" – można było przeczytać w petycji dostępnej na stronie Sejmu.

Dodajmy, że jeszcze wcześniej pojawiła się jeszcze inna petycja. Wówczas proponowano, aby kwota świadczenia była zależna od różnych czynników. Świadczenie otrzymywałyby pary, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci. Po 50 latach małżeństwa – 500 zł, po 55 latach – 550 zł, a po 60 latach – 600 zł. Wdowcy mogliby liczyć, zgodnie z pomysłem, na dodatek dożywotnio. Pomysł ten jednak odrzucono.