Matura 2023. Jak wygląda tegoroczny harmonogram maturalny?

Justyna

Newsy

16.03.2023 16:27

Matura 2023. Jak wygląda tegoroczny harmonogram maturalny?

Jak co roku maturzyści wcześniej od innych uczniów zakończą rok szkolny, a następnie przystąpią do egzaminów. Kiedy dokładnie odbędą się tegoroczne matury? Jakie zmiany zaszły względem poprzednich lat?

Obowiązkowa matura?

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku zdawania matury, aby ukończyć szkołę ponadpodstawową. Wynik matury jest jednak wymagany w procesie rekrutacji na studia w uczelniach wyższych.

W 2023 roku maturzyści będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Harmonogram matur 2023

Główne terminy matur w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostaną przeprowadzone zgodnie harmonogramem od 4 do 23 maja 2023 roku.

Matury ustne odbędą się natomiast od 10 do 23 maja 2023 r. (poza 14 i 21 maja). Indywidualne terminy podejścia do egzaminu dla każdego maturzysty wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Terminy dodatkowe

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpić do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Odbędą się od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Wyniki matur 2023 ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Dla osób, którym nie uda się uzyskać pozytywnego wyniku w pierwszym podejściu przewidziano ponowne podejście do egzaminu w terminie poprawkowym wyznaczonym na dni 21 - 22 sierpnia 2023 r.  Poznają one wyniki swoich matur 8 września 2023 r.

Obniżone wymagania

Warto przypomnieć, że  wymagania egzaminacyjne zostały w tym roku obniżone o ok. 20-25 proc. ze względu na częściowe zdalne nauczanie w ostatnich latach. W przypadku matury z języka polskiego na poziomie podstawowym ograniczeniu uległa również ilość lektur obowiązkowych. Natomiast w arkuszu z matematyki zmniejszona została liczba zadań.

Ponadto w 2023 roku wciąż nie będzie wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Zachowana zostanie zasada z lat ubiegłych. Zgodnie z nią wymagane będzie jedynie przystąpienie do jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.