Miliony kary za wprowadzenie w błąd! Bank nie zgadza się z decyzją UOKiK!

Justyna
Prawo
13.03.2023 17:24
Miliony kary za wprowadzenie w błąd! Bank nie zgadza się z decyzją UOKiK!

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Deutsche Bank Polska miał wprowadzać swoich klientów w błąd. W związku z tymi praktykami prezes UOKiK postanowił o nałożeniu wysokiej kary na bank!

Kara dla Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska S.A. został ukarany decyzją prezesa UOKiK kwotą 5 mln 750 tys. 370 zł. Poza uiszczeniem kary bank ma również obowiązek, by poinformować konsumentów o przysługującym im prawie do rekompensaty.

Decyzja jest nieprawomocna, a przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wprowadzanie klientów w błąd

W uzasadnieniu postanowienia możemy przeczytać:

Bank jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych".

Ponadto, jak podkreśla szef UOKiK Tomasz Chróstny:

Konsumenci byli wprowadzani w błąd w związku z rozpowszechnianiem przez bank nieprawdziwych informacji co do zmiany wysokości pobieranych opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w tym we franku szwajcarskim".

Bank zignorował toczące się postępowanie

Mimo toczącego się postępowania administracyjnego, bank nie przestał stosować swoich nowych postanowień będących przedmiotem dyskusji. Jeszcze przed wydanie końcowego rozstrzygnięcia, we wrześniu 2019 r. rozesłał do konsumentów informację odnośnie do jednostronnej zmiany tych klauzul.

Jak przypomina urząd, abuzywność zmienianych postanowień została stwierdzona w decyzji przez prezesa UOKiK w sierpniu 2020 r.

Zaświadczenia dotyczące kredytów lub pożyczek

Dokumenty dotyczące m.in. historii spłaty zobowiązania lub naliczonych odsetek są potrzebne osobom, które na drodze sądowej zamierzają dochodzić np. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Na ich podstawie możliwe jest określenie żądanej od banku sumy.

Zgodnie ze skargami, które otrzymał UOKiK, za zestaw dokumentów najczęściej wnioskowanych przez konsumentów bank pobierał kwoty rzędu 795–905 zł. Tymczasem, nie powinien pobierać za nie żadnej opłaty i jednocześnie nie może w wprowadzać jednostronnie narzuconych nowych zapisów, w tym nowej wysokości opłat.

Reakcja przedstawicieli banku

Rzeczniczka Deutsche Bank Polska Katarzyna Terej przekazała w tej sprawie:

Nie zgadzamy się z decyzją prezesa UOKiK. Decyzja jest nieprawomocna i bank zamierza złożyć odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną