Etykiety żywności z nowym dopiskiem!  Komisja Europejska wprowadzi nowe hasło.

Martyna P.
Newsy
13.03.2023 9:11
Etykiety żywności z nowym dopiskiem!  Komisja Europejska wprowadzi nowe hasło.

Możemy spodziewać się, że niebawem na żywności pojawią się nowe etykiety. Zmiany mają dotyczyć przekazywanej konsumentom informacji o okresie przydatności do spożycia danego produktu. Jak będą wyglądały etykiety po wdrożeniu zmian? Jaki dopisek zostanie na nich umieszczony?

 

Etykiety żywności z nowym dopiskiem! 

Okazuje się, że wielu konsumentów błędnie interpretuje informacje widoczne na etykiecie.

Wiele osób zbyt wcześnie wyrzuca produkty, które nadal nadają się do spożycia.

Wszystko za sprawą błędnie rozumianych zwrotów:

  • „Najlepiej spożyć do” – termin przydatności do spożycia (TPS),
  • „Najlepiej spożyć przed końcem” - data minimalnej trwałości (DMT).

Komisja Europejska dąży do tego, aby do 2030 roku zmniejszyć o połowę ilość odpadów żywieniowych na poziomie detalicznym i konsumenckim.

W związku z tym chce wdrożyć konkretne rozwiązania prawe.

Chodzi o etykiety produktów i zamieszczane na nich informacje.

Propozycja Komisji przewiduje propozycję zmiany załącznika X do rozporządzenia nr 1169/2011 odnośnie do oznaczania DMT.

Datę będzie poprzedzało sformułowanie:

  • „najlepiej spożyć przed…” – gdy data zawiera oznaczenia dnia,
  • „najlepiej spożyć przed końcem…” – w innych przypadkach.

 Do sformułowania zostanie dodany dopisek „często dobre dłużej”.

Datę minimalnej trwałości będzie się podawało w następujący sposób:

„Najlepiej spożyć przed…często dobre dłużej”.

 Komisja Europejska chce, aby nowe przepisy weszły w życie po upływie 3 lat od daty opublikowania rozporządzenia.

 

Zdjęcie Komisja Europejska wprowadzi etykiety żywności z nowym dopiskiem! #1

Data minimalnej trwałości

Ta data określa termin, do którego produkt zachowuje swoje właściwości.

Po jej upłynięciu producent nie gwarantuje, że dany produkt będzie miał taki sam skład, zapach, kolor oraz właściwości odżywcze.

Na opakowaniach data ta zazwyczaj poprzedzona jest sformułowaniem: „najlepiej spożyć przed końcem...”.

Data ta nie oznacza jednak, że produkt należy wyrzucić, ponieważ jest zepsuty. Zazwyczaj, jeszcze jakiś czas po przekroczeniu tej daty jedzenie zachowuje świeżość.

 

Termin przydatności do spożycia

Termin przydatności do spożycia zakłada, że po jego upływie produkt zupełnie nie nadaje się do spożycia. Po upłynięciu terminu przydatności do spożycia produkt może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia.

 Termin ten dotyczy przede wszystkim: mięs, soków, produktów garmażeryjnych, wędlin i produktów mleczarskich.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną