Za brak tej deklaracji zapłacisz nawet 60 tysięcy złotych!

Justyna
Podatki
12.03.2023 9:03
Za brak tej deklaracji zapłacisz nawet 60 tysięcy złotych!

Zakup samochodu wymaga nadzwyczajnej skrupulatności nie tylko przy wyborze nowego pojazdu, ale również w trakcie załatwianiu wszelkich formalności. Za spóźnienia grożą wysokie kary!

Kiedy złożyć deklarację PCC-3?

Deklaracja PCC-3 pozwala na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powinien uiścić go każdy, kto zawarł umowę cywilnoprawną, zatem również umowę kupna-sprzedaży. Deklarację składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika (kupującego).

Jeśli dokonaliśmy zakupu auta, powinniśmy wypełnić deklarację PCC-3. Na jej podstawie urząd wyliczy wartość podatku w wysokości dwóch procent dla czynności cywilnoprawnych. Co ważne, składający deklarację sam określa podstawę opodatkowania, oznacza stawkę podatku oraz oblicza podatek. Następnie jesteśmy zobowiązani wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Za przekroczenie tego terminu grożą dotkliwe kary.

Co zawiera deklaracja?

PCC‑3 służy do kontroli prawidłowości obliczenia podatku oraz terminowości jego zapłaty. Można ją otrzymać w każdym urzędzie skarbowym na terenie Polski, jest też dostępna na podatki.gov.pl.

Prawidłowa deklaracja zawiera:

  • dane podatnika
  • treść i przedmiot czynności
  • miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania praw majątkowych
  • podstawę opodatkowania
  • stawkę podatku
  • kwotę należnego podatku.

Wysoka kara za spóźnienie

Minimalna kara za spóźnienie może wynieść dziesięć procent od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, ale warto pamiętać, że urzędnik ma prawo naliczyć aż dwudziestokrotność płacy minimalnej.

W związku z tym, jeśli dokument wpłynie po wymaganym terminie, trzeba będzie liczyć się z gigantyczną karą, która wyniesie nawet 69 800 złotych. Od 1 lipca 2023 roku maksymalna kwota wzrośnie już  natomiast do 72 000 złotych brutto.

Kto jest zwolniony z podatku PCC-3?

W istocie obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 powstaje, gdy kwota transakcji jest wyższa od 1000 zł, ale można przyjąć, że dotyczy to praktycznie każdego samochodu.

Czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki) nie podlegają PCC, w przypadku gdy są opodatkowane podatkiem VAT, a także jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z VAT.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną