Podatek od nieruchomości: Nie przegap ważnego terminu!

Martyna P.

Podatki

07.03.2023 10:51

Podatek od nieruchomości: Nie przegap ważnego terminu!

Do właścicieli nieruchomości wysyłane są decyzję, które określają wysokość podatku od nieruchomości do zapłaty. W wysyłanych pismach umieszczona jest także informacja o terminach zapłaty. Dziś przybliżymy ten temat.

 • Ile wynosi podatek od nieruchomości 2023?

 • Kiedy i jak dokonać płatności?

 • Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Ile wynosi podatek od nieruchomości 2023?

Wysokość podatku ustalana jest indywidualnie przez radę gminy. Górne granice wyznacza jednak corocznie Minister Finansów w obwieszczeniu.

W 2023 roku w wielu gminach wysokość podatku znacznie wzrosła, co wiąże się z wysoką inflacją.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki od nieruchomości od 1mkw (rok 2022 i 2023):

 • Stawki od budynków mieszkalnych – w 2022 – 0,98 złotych. Stawka w 2023 – 1,00 złotych

 • Stawki od budynków związanych z prowadzeniem firmy – w 2022 – 25,74 złote. Stawka w 2023 roku 28,78 złotych.

Kiedy dokonać płatności podatku od nieruchomości?

Osoby fizyczne muszą płacić podatek ratalnie w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku.

Ważną informacją jest to, że jeśli kwota podatku nie przekracza 100 złotych, to nie dzieli się jej na raty.

Pozostali podatnicy (np. spółki akcyjne i spółki z o. o.) płacą podatek miesięcznie za poszczególne miesiące. Raty są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca (za styczeń 31 stycznia).

Zdjęcie Podatek od nieruchomości: Nie przegap ważnego terminu! #1

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości spoczywa na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 • użytkownikami wieczystymi gruntów,

 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnychlub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

 • jest bez tytułu prawnego.