Od marca 2023 nowa grupa zostanie uprawniona do pobierania 500 plus!

Martyna P.
Dofinansowania
20.02.2023 10:43
Od marca 2023 nowa grupa zostanie uprawniona do pobierania 500 plus!

500 plus jest świadczeniem, które przysługuje rodzinom z dziećmi oraz osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Już w marcu do beneficjentów dołączy kolejna, trzecia grupa- seniorzy. Jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

 

 

 500 plus dla seniora 

Już w marcu 2023 roku nowa grupa osób zostanie uprawniona do pobierania świadczenia 500 plus. Chodzi o seniorów.

Przypomnijmy, że obecnie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nazywane jest  500 plus dla seniorów. Jednak w grupie beneficjentów znajdują się także osoby niebędące seniorami (młodsze).

Po wdrożeniu zmian grupy te mają zostać wyodrębnione:

  • 500 plus dla dzieci – Rodzina 500 plus,
  • 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • 500 plus dla seniora.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla seniora należy spełnić kryterium dochodowe.

Miesięczny dochód nie może przekraczać 2157,80 złotych brutto.

Kryterium dochodowe zmienia się każdego roku.  Świadczenie jest waloryzowane o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent.

 

Zdjęcie Od marca 2023 nowa grupa zostanie uprawniona do pobierania 500 plus! #1

Kto może ubiegać się o świadczenie?

O świadczenie może ubiegać się osoba która:

  • Ukończyła 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny
  • Osoba niepełnosprawna w I grupie inwalidzkiej
  • Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji (wymagane jest potwierdzenie odpowiednim orzeczeniem).

Sam fakt pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest gwarancją przyznania 500 plus dla seniora. Osoby ubiegające się o świadczenie kierowane są na badanie lekarskie.

 

Konieczne jest złożenie wniosku! 

Istotną informacją jest to, że konieczne jest złożenie wniosku.

Można wysłać go drogą pocztową, przez platformę Usług Elektronicznych ZUS lub złożyć osobiście w placówce ZUS, lub KRUS.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Wniosek może złożyć pełnomocnik lub opiekun prawny.

 

Zasada złotówka za złotówkę

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu. Pełne 500 złotych otrzymają seniorzy z najniższym dochodem. Jeśli dochód ni przekroczy kwoty 1657, 80 złotych, wówczas świadczenie zostanie przyznane w całej wysokości.

Jeśli łączna kwota emerytury i dodatku spowoduje przekroczenie progu dochodowego, 500 plus będzie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Wysokość świadczenia dla osób, które mają przyznane świadczenie, będzie automatycznie zaktualizowana w marcu 2023 roku.

 

 

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną