Czy emeryt musi rozliczać się w urzędzie skarbowym?

Justyna
Podatki
15.02.2023 18:07
Czy emeryt musi rozliczać się w urzędzie skarbowym?

W środę 15 lutego o północy rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok. Czy obowiązek dostarczenia PIT do urzędu skarbowego dotyczy również emerytów?

Czy każdy emeryt musi składać PIT do urzędu skarbowego?

Emeryci, którzy nie uzyskali w minionym roku podatkowym innych dochodów poza emeryturą otrzymają PIT-40A. Poza tym nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT, ponieważ ich podatek został już całkowicie rozliczony.

PIT-40A

Jest to roczne rozliczenie przychodu i obliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną. Zawiera w sobie zarówno informację dla emeryta, jak i rozliczenie dla urzędu skarbowego.

Zakłady ubezpieczeń społecznych sporządzają deklaracje PIT-40A po zakończeniu roku podatkowego. Mają obowiązek przesłać je do urzędów podatkowych oraz dostarczyć świadczeniobiorcom do końca lutego roku kolejnego roku podatkowego. W 2023 roku ten termin mija 2 marca.

PIT-11A z organu rentowego

Organy rentowe wystawiają też deklaracje podatkowe PIT-11A. To informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Należy pamiętać, że PIT-11A nie jest rozliczeniem, lecz jedynie informacją. W związku z tym osoby, które otrzymają deklarację PIT-11A, mają obowiązek samodzielnego rozliczenia z fiskusem.

Istnieje również wersja PIT-11, która jest przeznaczona dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

Pracujący emeryci

Jeśli emeryci nadal pracują, mają obowiązek rozliczenia PIT 37 lub PIT 36. Mogą je złożyć do Urzędu Skarbowego lub dokonać rozliczenia online w odpowiednim programie podatkowym. Powinny zostać wypełnione na podstawie otrzymanego od organu rentowego formularza wspomnianego już PIT 40A lub PIT 11A.

Kiedy jeszcze złożyć PIT samodzielnie?

Emeryt powinien złożyć PIT-37 również jeśli chce:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE),
  • przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Ważny termin

Przypominamy, że tegoroczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2023 r. Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku do 45 dni. Natomiast w przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną