Koniec z wyłudzeniami przez SMSy! Rząd zapowiada ważne zmiany.

Martyna
Newsy
14.02.2023 17:00
Koniec z wyłudzeniami przez SMSy! Rząd zapowiada ważne zmiany.

Władze ogłosiły, że rozpoczną intensywną walkę z telefonicznymi wyłudzeniami. Jaki jest sposób na zwalczanie cyberprzestępstw i jak one wpłyną na życie codzienne Polaków?

Zmiany

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, według której władze podejmą działania mające na celu zwalczyć nadużywanie komunikacji elektronicznej. Zmiany w prawie telekomunikacyjnym będą zakładać zakaz SMS - ów i połączeń wyłudzających poufne dane.

Ustawa zakłada, że operatorzy będą mieli obowiązek blokowania:

  •  SMS-ów mających na celu wyłudzenie danych;
  •  Połączeń głosowych podszywających się pod inną osobę lub instytucję.

Aby temu zapobiec operatorzy mają otrzymać wzory wiadomości do blokowania od NASK CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Zapobieganie wyłudzeniom

W celu usprawnienia działań, które mają za zadanie wychwycić wiadomości wyłudzające dane zostanie nałożony obowiązek na Urząd Komunikacji Elektronicznej. Instytucja będzie prowadzić wykaz numerów służących do odbierania połączeń głosowych.

Utrudni to możliwość podszywania się pod banki, instytucję ubezpieczeniowe czy urzędy. Co więcej, fe placówki będą mogły same zgłosić podejrzany numer do wykazu wyłudzeń.

Kolejne obowiązki zostaną nałożone na użytkowników poczty e-mail, które posiadają co najmniej 0,5 mln użytkowników. Takie osoby będą musiały stosować zabezpieczenia antysystemowe SPF/DKIM/DMARC.

Cyberprzestępstwa w Polsce

Niestety statystyki policyjne pokazują, że wyłudzenia teleinformatyczne dramatycznie wzrosły. Wiele osób staje się niczego nieświadomą ofiarą i często traci znaczną sumę pieniędzy. Z danych wynika, że:

„Według raportu CERT Polska na temat stanu bezpieczeństwa w polskim internecie wynika, że w 2021 roku zespół CSIRT NASK odnotował 116 071 zgłoszeń potencjalnego wystąpienia incydentu teleinformatycznego. Z czego blisko 35% okazało się unikalnymi incydentami cyberbezpieczeństwa (29483).” – thinkstat.pl

Natomiast działanie, w którym  oszuści podszywają się pod instytucję i próbują wyłudzić pieniądze nazywane jest spoofingiem. Według definicji:

Spoofing to rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod banki, instytucje i urzędy państwowe, firmy, a nawet osoby fizyczne w celu wyłudzenia od swoich ofiar danych lub pieniędzy” – gov.pl

Dlatego funkcjonariusze policji apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i o nieodbieranie podejrzanych, nieznanych numerów telefonów.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym wejdą w życie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną