W jakim wieku dziecko chodzi do zerówki? Czy zerówka jest obowiązkowa?

Martyna P.

Prawo

03.02.2023 9:45

W jakim wieku dziecko chodzi do zerówki? Czy zerówka jest obowiązkowa?

Polskie prawo przewiduje, że dzieci w wieku 7 lat idą do szkoły. Dziś przeanalizujemy kwestię związaną z zerówką. Czy uczęszczanie do niej jest obowiązkowe w 2023 roku? W jakim wieku należy zapisać dziecko?

 

Czy zerówka w 2023 roku jest obowiązkowa?

Kwestie związane z zerówką zawarte są w Ustawie o Prawie Oświatowym.

Nakłada ona na sześcioletnie dzieci roczny obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego w przedszkolu (lub oddziale przedszkolnym, lub innej formie wychowania przedszkolnego).

Uczęszczanie do zerówki jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

Sześciolatki w przedszkolu automatycznie trafiają grup zerówkowych, nie trzeba o to wnioskować.

WAŻNE: Obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Czy 5-latek może iść do zerówki?

Tak. Do zerówki może chodzić pięciolatek. Nie jest to jednak obowiązkowe, odbywa się na polecenie i za zgodą rodzica i kadry przedszkola. Konieczne jest złożenie wniosku rekrutacyjnego. Decyzję podejmuje dyrektor lub komisja rekrutacyjna, jeśli dziecko brało udział w procesie rekrutacji.

 

Zdjęcie W jakim wieku dziecko chodzi do zerówki? Czy zerówka jest obowiązkowa? #1

5-latek w zerówce w szkole?

Dzieci, które są odpowiednio rozwinięte intelektualnie i emocjonalnie można zapisać do zerówki w szkole. Zajęcia odbywają się wówczas w klasach, a ich forma odbiega od luźniejszych zajęć przedszkolnych.

Dzieci, które nie są jeszcze gotowe, znacznie lepiej będą czuły się w zerówce przedszkolnej.

Rodzice mogą zdecydować czy sześciolatka (po odbyciu w wieku 5 lat zerówce) zapisać do szkoły, czy zostawić na kolejny rok w zerówce.

Czy 6-latek może iść do szkoły? 

Tak. Sześciolatek może zacząć naukę w szkole. Odbywa się to na wniosek rodziców. Konieczne jest także posiadanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Musi ona zawierać informację o spełnieniu warunków do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Czego dzieci uczą się w zerówce?

W zerówce doskonalone są umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania i pisania.

Podczas zajęć ćwiczona jest koordynacja i sprawność manualna.

W zerówce nacisk kładzione jest na rozwój emocjonalny i społeczny.