e-Doręczenia - nowy obowiązek przedsiębiorców. Jak będzie działać?

Agnieszka

Prawo

02.02.2023 11:58

e-Doręczenia - nowy obowiązek przedsiębiorców. Jak będzie działać?

 

Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się zasady obowiązujące przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą w CEIDG. Mowa o e-Doręczeniach, które będą miały taki sam skutek prawny, jak listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Jak będzie więc wyglądał system e-Doręczeń?

Zmiany dla zakładających działalność gospodarczą od stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 roku osoby, które będą zakładać działalność gospodarczą w CEIDG, będą zobowiązane do podania adresu e-mail przeznaczonego do korespondencji z urzędami.

Po podaniu adresu e-mail i przypisaniu go systemu e-Doręczeń, będzie on główną drogą komunikacji przedsiębiorcy z urzędami. Urzędy od tej pory będą przesyłać dokumenty jedynie tą drogą.

Jak działają e-Doręczenia?

e-Doręczenia to usługa, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcy wysyłki, odbierania i przechowywania korespondencji online. 

Od zwykłej poczty elektronicznej różni się ona tym, że jest usługą zaufaną, a więc gwarantuje ona bezpieczeństwo dokumentacji, ale też posiada skutki prawne. 

“Gdy wysyłasz dokumenty przez e-Doręczenia, trafią one zawsze do właściwej osoby. Gdy je odbierasz, masz pewność, kto je wysłał i nikt się nie podszywa pod tę osobę czy instytucję. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz również pobrać prawnie ważne dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał.” - informuje strona gov.pl. 

Oznacza to, że wiadomość odebrana lub wysłana z podanego przez przedsiębiorcę adresu e-mail do e-Doręczeń, będzie miała takie same skutki prawne, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

“E-Doręczenia, czyli rejestrowane doręczenia elektroniczne, to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jest to nowa usługa, która się rozwija i będzie coraz powszechniej używana.” - czytamy na stronie gov.pl. 

Jak będzie wyglądał proces wprowadzania e-Doręczeń?

Od 1 stycznia 2024 wszystkie osoby, które będą zakładać działalność gospodarczą w CEIDG będą zobowiązane do podania adresu e-mail i korzystania z e-Doręczeń.

Od 30 września 2025 roku natomiast, przedsiębiorcy, którzy dokonują zmiany w we wpisach w CEIDG, również będą musieli podać swój adres e-mail  do e-Doręczeń.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje, aby od października 2026 roku już wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, korzystały z systemu e-Doręczeń.