Nadchodzi obowiązkowa termomodernizacja budynków w Polsce?! Plany Unii Europejskiej.

Martyna P.
Newsy
02.02.2023 10:11
Nadchodzi obowiązkowa termomodernizacja budynków w Polsce?! Plany Unii Europejskiej.

Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dotyczące energooszczędności budynków. Ponadto dąży do zeroemisyjności. W związku z tym można spodziewać się rewolucyjnej przymusowej termomodernizacji budynków w Polsce.

Neutralność klimatyczna Europy

Komisja Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy.

Nowe budownictwo o zerowej emisyjności od 2030 roku ma stać się standardem na terenie Unii Europejskiej.

Istniejące już nieruchomości mają zostać przekształcone w zeroemisyjne do 2050 roku.

Gazy cieplarniane mają zostać znacznie ograniczone. Plany te opierają się na założeniach Europejskiego Zielonego Ładu. Ograniczenie to ma sięgnąć poziomu 55%.

Dodajmy, że zerowa emisyjność to równowaga między emisją CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery.

Termomodernizacja budynków w Polsce!

Przypomnijmy, że Unia Europejska dąży także do włączenia budynków mieszkalnych do ETS (Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) do 2027 roku.

W związku z przepisami Unii Europejskiej Polska także będzie zobowiązania do wdrożenia nowych rozwiązań. Budynki w Polsce będą musiały spełniać nowe wymogi.

Rząd ogłosił już prekonsultacje zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw energetycznych. Dokładne informacje zawarte są w dyrektywie 2010/31/UE.

Z informacji wynika, że budynki będą musiały zostać podzielone na klasy energetyczne.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków.

Nowelizacja ta zakłada, że budynki indywidualne oraz wielorodzinne będą musiały mieć sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ

Zdjęcie Nadchodzi obowiązkowa termomodernizacja budynków w Polsce?! Plany Unii Europejskiej. #1

Budynek zeroemisyjny – czyli jaki?

Budynki o zerowej emisji powinny być budowane na bazie naturalnych, biodegradowalnych, bezodpadowych i recyklingowanych materiałów.

W budownictwie takim stosuje się systemy oszczędzające wodę pitną. Rozwiązania bazują na maksymalnym wykorzystaniu deszczówki. Stosuje się powierzchnie przepuszczalne, niecki filtracyjne, czy zbiorniki na deszczówkę.

Energia elektryczna takiego budynku powinna pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, energia wiatrowa). Kotły i piece na paliwa stałe powinny zostać zastąpione przez pompy ciepła.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną