Kilka milionów Polaków otrzyma taki list od ZUS-u!

Agnieszka

Podatki

25.01.2023 12:58

Kilka milionów Polaków otrzyma taki list od ZUS-u!

 

Do końca lutego 2023 roku każdy, kto w roku poprzednim pobierał jakiekolwiek świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma od ZUS-u deklarację podatkową. Jak informuje rzecznik ZUS-u, pismo otrzyma kilka milionów Polaków. W liście otrzymają deklarację PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11. Czego one dotyczą? 

ZUS rozpoczyna wysyłkę deklaracji podatkowych

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, przekazał w swoim komunikacie, że na przełomie stycznia i lutego Zakład rozpocznie wysyłane deklaracji podatkowych do wszytskich, którzy w 2022 roku przynajmniej raz pobrali jakiekolwiek świadczenie z ZUS. Będą to PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11.

PIT-40A

PIT-40A zostanie wysłany do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem otrzymania pisma jest fakt posiadania przez świadczeniobiorcę niedopłaty podatku lub rozliczenia wynoszącego zero złotych. 

PIT ten dotyczy także nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Oprócz tego, otrzymania tej deklaracji mogą spodziewać się także osoby, które w 2022 roku pobierały świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

PIT-11A

Ta deklaracja stanowi informację dla osób, które w 2022 roku pobierały inne świadczenia - zasiłek macierzyński, chorobowy, itp, a które nie są już świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia podatku. Oprócz tego, PITu-11A mogą spodziewać się:

  • osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego,
  • osoby, które świadczenie pobierają i złożyli deklarację o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub dziećmi,
  • osoby, które złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11

PIT-11 otrzymają te osoby, które w 2022 roku otrzymały świadczenie z ZUS po osobie zmarłej, a także osoby, które otrzymały alimenty potrącane z ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody. 

Odliczenie od dochodu lub podatku dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którym przysługują jakieś odliczenia od podatku lub dochodu powinni zaznaczyć to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.