Świadczenie pielęgnacyjne i renta socjalna - wyższe kwoty w 2023 roku.

Martyna P.

Dofinansowania

25.01.2023 9:32

Świadczenie pielęgnacyjne i renta socjalna - wyższe kwoty w 2023 roku.

We wtorek (24.01.1023) odbyła się konferencja prasowa z udziałem Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Kobieta odniosła się do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku. Jaka będzie jego wysokość? Czy rząd zezwoli na dorabianie do tego świadczenia?

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne w górę!

Podczas konferencji Marlena Maląg zapowiedziała, że w 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 2458 zł.

Podwyżka ta ma związek z ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 2119 złotych.

 

Możliwość dorabiania do świadczenia?

Minister została zapytana o możliwość dorabiania do tego świadczenia. Kobieta podkreśliła, że rząd dąży do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły zarabiać. Nie dała jednak jednoznacznej odpowiedzi.

„Wspomagamy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie wynagrodzeń. W tym roku przy znacznej niepełnosprawności to 2400 zł, umiarkowanej 1350 zł, lekkiej 500 zł” – zakomunikowała minister rodziny.

 

Renta socjalna zrównana z minimalną emeryturą!

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zakomunikowała także, że renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą.

W związku z tym od 1 marca 2023 roku wyniesie 1580 złotych.

M. Maląg przypomniała, że w 2015 roku wysokość renty wynosiła 740 złotych.

 

Zdjęcie Wyższe kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i renty socjalnej! Co z możliwością dorabiania? #1

Świadczenie pielęgnacyjne- przypomnienie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych. Świadczenie kierowane jest do osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Przypomnijmy, że kwota świadczenia jest taka sama bez względu na ilość osób niepełnosprawnych pod opieką.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta (lub ośrodku pomocy społecznej) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności, lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

WAŻNE: W momencie, gdy opiekun podejmuje pracę (nawet drobne zlecenie), całkowicie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Możesz przeczytać więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym - TUTAJ