Środki na subkoncie OFE: Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Martyna P.

Prawo

24.01.2023 10:26

Środki na subkoncie OFE: Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Zapewne niewiele osób wie, że pieniądze zgromadzone w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), po śmierci danej osoby podlegają dziedziczeniu. Istnieje możliwość dziedziczenia środków z OFE, które zostały przekazane na subkonto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy ZUS wypłaci środki automatycznie? Czy wypłaci nam całą kwotę?

 

 

Czy środki zostaną wypłacone automatycznie po śmierci?

Na wstępie należy zaznaczyć, że inicjatywę musi podjąć sam zainteresowany, czyli spadkobierca. ZUS nie zajmuje się automatyczną wypłatą środków z konta zmarłej osoby. Wypłata taka dokonywana jest na oficjalny wniosek od spadkobiercy.

 

Kto może otrzymać środki z OFE po zmarłym?

Aby otrzymać pieniądze z OFE po zmarłym, musimy być współmałżonkiem (lub byłym małżonkiem), osobą wskazaną przez zmarłego (tzw. osobą uposażoną) lub spadkobiercą.

 

A jeśli zmarły nie miał spadkobierców?

Jeśli zmarły nie wyznaczył w swoim testamencie żadnej osoby lub instytucji oraz nie miał spadkobierców ustawowych, to wówczas środki z OFE przekazywane są na rzecz gminy, w której mieszkał zmarły przed śmiercią.

 

Zdjęcie Środki na subkoncie: Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego? #1

Jak otrzymać zgromadzone środki?

Pierwszym krokiem jest udanie się do placówki ZUS i ustalenie, czy zmarły posiadał subkonto.

Po zweryfikowaniu tego, czy zmarły posiadał subkonto, należy złożyć wniosek o wypłatę lub transfer środków. Chodzi o formularz ZUS USS, który można pobrać z portalu ZUS-u.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz oryginał (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku (lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia).

Należy podkreślić, że ZUS powinien wypłacić pieniądze w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Warto dodać, że czas na odebranie środków z subkonta nie został uregulowany żadnym przepisem.

 

ZUS nie wypłaci całej kwoty!

Okazuje się, że spadkobierca nie otrzyma całej kwoty zebranej na subkoncie.

WAŻNE: Wypłata środków na subkoncie podlega opodatkowaniu!

ZUS jest płatnikiem, więc pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

W związku z tym do spadkobiercy trafi pomniejszona kwota.

Ważną informacją jest to, że nabycie tytułem dziedziczenia środków z OFE z subkonta ZUS-u NIE PODLEGA opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.