Zasiłek stały w 2023 roku! Zbiór najważniejszych informacji!

Martyna P.

Dofinansowania

24.01.2023 9:33

Zasiłek stały w 2023 roku! Zbiór najważniejszych informacji!

Zasiłek stały jest świadczeniem pomocy społecznej udzielanym w formie pieniężnej. Pomoc ta skierowana jest do szczególnie potrzebującej grupy obywateli. Ile wynosi zasiłek stały w 2023 roku? Komu przysługuje? Kto może go uzyskać? Dziś odpowiemy na najważniejsze pytania.

 

Komu należy się zasiłek stały?

Zasiłek przyznawany jest osobom, które ze względu na swój wiek lub niepełnosprawność nie mogą podjąć zatrudnienia.

Oto szczegóły. Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2023 roku?

Wysokość zasiłku zależy od indywidualnej sytuacji i decyzji pracownika socjalnego. W 2023 roku kwota ta nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 719 złotych.

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby (kwota nie może być niższa niż 719 złotych miesięcznie)
  • W przypadku osoby w rodzinie jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby (kwota nie może być niższa niż 719 złotych miesięcznie).

 

Zdjęcie Zasiłek stały w 2023 roku! Zbiór najważniejszych informacji! #1

Jakie warunki należy spełnić?

Należy podkreślić, że obowiązuje kryterium dochodowe. Oto jak się prezentuje:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

 

 

Kto nie może otrzymać zasiłku stałego?

Zasiłku stałego nie można otrzymać, jeśli dojdzie do zbiegu uprawnień. Zasiłek nie przysługuje, jeśli pobiera się już:

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywanie dziecka;
  • środki ze świadczenia pielęgnacyjnego
  • pieniądze ze specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • Środki z renty socjalnej.

 

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

Nie przyjęto żadnych konkretnych ram czasowych.

Przyjmuje się, że zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.