Masz termin do 31 stycznia! ZUS przypomina o ważnym druku!

Ewelina

Podatki

23.01.2023 11:18

Masz termin do 31 stycznia! ZUS przypomina o ważnym druku!

31 stycznia 2023 roku upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinien go złożyć każdy, kto jest płatnikiem składek i opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Do końca stycznia należy złożyć deklarację ZUS IWA. Nie jest to jednak obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców. O tym, czy trzeba złożyć informację, decyduje kilka warunków. Warto podkreślić, iż niezłożenie w czasie deklaracji lub podanie w niej nieprawdziwych danych może skutkować sankcjami, dlatego tak ważne jest, by złożyć wnioski do 31 stycznia.

Czym jest ZUS IWA?

ZUS IWA to informacja, którą należy dostarczyć do placówki ZUS w celu ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wniosek składa się z 6 bloków, jednak jest to stosunkowo krótki formularz zawierający przede wszystkim dane dotyczące wypadków, które przydarzyły się w ciągu roku. Znajdziemy w nim także dane organizacyjne i identyfikacyjne.

Kto musi złożyć informację ZUS IWA?

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają poniższe warunki.

  1. Byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS-ie jako płatnicy składek za ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku.
  1. W roku, za który składana jest deklaracja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.
  1. Byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Jeżeli płatnik natomiast przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, czyli za rok 2020, 2021 i 2022 to wysokość stopy procentowej składki, jaka będzie obowiązywała go w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zostanie mu automatycznie ustalona przez ZUS.

Warto także pamiętać, iż zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie doręczone przez ZUS w formie elektronicznej na profilu informacyjnym płatnika na Platformie Usług Elektronicznych.

Zdjęcie Masz termin do 31 stycznia! ZUS przypomina o ważnym druku! #1

WAŻNE!

  1. Nie musisz składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą płacisz składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.
  2. Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS-ie należy rozumieć sytuację, gdzie w każdym miesiącu roku poprzedniego przedsiębiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie wypadkowe przynajmniej za jednego ubezpieczonego.