Dodatek mieszkaniowy 2023 - Zbiór najważniejszych informacji!

Martyna P.

Dofinansowania

23.01.2023 10:21

Dodatek mieszkaniowy 2023 - Zbiór najważniejszych informacji!

Z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać osoby, które mają problemy z opłacaniem bieżących opłat mieszkaniowych. Na jakich zasadach dodatek będzie przyznawany w 2023 roku?  Jakie warunki należy spełnić?

 

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2023 roku?

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od powierzchni lokalu.

Znaczenie ma także wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu (czynsz, opłaty eksploatacyjne i remontowe).

Wysokość finansowania zależna jest od wielu czynników i wyliczana indywidualnie na podstawie dokumentów, potwierdzających dochody gospodarstwa domowego.

Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Świadczenie przyznawane jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca, objętego świadczeniem.

WAŻNE: Dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać 70% kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. Ponadto nie może być niższy niż 0,5 proc. najniższego wynagrodzenia.

 

Jakie warunki należy spełnić?

Aby skorzystać z dodatku mieszkaniowego w 2023 roku należy spełnić łącznie trzy warunki. Oto one:

1. Dana osoba spełnia kryterium dochodowe.

W okresie trzech miesięcy średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył:

  • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie

 

2. Dana osoba zamieszkuje lokal spełniający kryterium metrażowe. W przypadku jednej osoby powierzchnia lokalu nie może przekroczyć 45,5 mkw. W przypadku dwóch osób zwiększa się ona do 52 mkw. W przypadku trzech osób nie może przekroczyć 58,5 mkw.

3. Dana osoba posiada tytuł prawny do lokalu.

 

Zdjęcie Dodatek mieszkaniowy 2023 - Zbiór najważniejszych informacji! #1

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom, mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im prawospółdzielcze do danego lokalu mieszkalnego;
  • osobom, które mieszkają w lokalach, znajdujących się w budynkach, które stanowią ich własność;
  • właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom, które mają tytuł prawny do danego lokalu i ponoszą wydatki, związane z jego utrzymaniem;
  • osobom, które nie mają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, ale oczekują na przyznanie lokalu socjalnego lub zamiennego.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. Wniosek można złożyć osobiście lub online.

Konieczne jest dołączenie zaświadczenia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy.