ZUS założy za każdego płatnika profil techniczny na PUE ZUS!

Justyna

Newsy

21.01.2023 9:51

ZUS założy za każdego płatnika profil techniczny na PUE ZUS!

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Co jednak z tymi, którzy go dotychczas nie założyli?

Obowiązkowy profil

Do niedawna obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mieli czas, aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

Automatyczna rejestracja

W komunikacie z 20 stycznia 2023 r. przekazanym przez rzecznika ZUS, Pawła Żebrowskiego możemy przeczytać:

„Jeśli płatnik składek nie założył konta na PUE ZUS do końca 2022 roku, ZUS utworzy profil techniczny za niego do 31 stycznia 2023 roku. Zrobi to, jeśli w ZUS są zapisane dane dotyczące adresu e-mail lub numeru telefonu płatnika. Należy pamiętać, że profil utworzony przez ZUS nie jest aktywny do czasu dokończenia przez płatnika procesu rejestracji".

Oznacza to, że profil zostanie utworzony jeśli ZUS ma w swojej bazie poniższe dane:

  • imię i nazwisko płatnika,
  • PESEL lub seria i numer paszportu,
  • data urodzenia,
  • adres e-mail lub numer telefonu.

Po założeniu profilu technicznego płatnik otrzyma powiadomienie e-mail lub SMS.

Wystarczy aktywować

Następnie, aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba posiadać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Aktualnie taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

W kolejnym etapie (w połowie lutego br.) ZUS planuje uruchomienie usługi automatycznej autoryzacji założonych profili metodą zaufania poprzez bankowość elektroniczną, login.gov.pl lub certyfikat kwalifikowany.

Nowi płatnicy

Osoba, która stanie się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 r., powinna samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić. Jeśli tego nie zrobi, ZUS założy jej profil na PUE ZUS zgodnie z przepisami. W takim wypadku również trzeba samodzielnie dokończyć proces rejestracji.