PIT 2022/2023: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Martyna P.

Podatki

17.01.2023 9:38

PIT 2022/2023: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Zmiany związane z Polskim Ładem wprowadziły szereg zmian podatkowych. Dziś przeanalizujemy kwestię wspólnego rozliczania małżonków. Jakie są warunki wspólnego rozliczania? Ile można zyskać?

 

Rozliczanie małżonków 2022/2023 – jakie warunki należy spełnić?

Oto szereg warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze wspólnego rozliczania:

  • Małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową
  • Każda z osób musi posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce
  • Żaden z małżonków nie może korzystać z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( wyjątkiem są przychodu od najmu oraz dzierżawy)
  • Preferencyjne rozliczanie przysługuje od dnia zawarcia małżeństwa.

 

Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem zasad Polskiego Ładu warunkiem było pozostawianie w małżeństwie przez cały rok podatkowy. Warunek ten został zniesiony z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

Zdjęcie PIT 2022/2023: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem? #1

Jak wygląda wspólne rozliczenie?

Wspólne rozliczanie małżonków polega na tym, że podatek naliczany jest na podstawie sumy podstawy opodatkowania obydwu osób, która to suma następnie podzielona jest przez dwa.

 

Czy można zyskać na wspólnym rozliczeniu?

Przypomnijmy, że obecnie na 12-procentowej skali podatkowej obowiązuje 30 tysięcy kwoty wolnej. Drugi próg obowiązuje dopiero po osiągnięciu 120 tysięcy złotych dochodów.

W wielu przypadkach bardzo często wspólne rozliczenie pozwala uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

Dodajmy, że od lipca 2022 roku rząd wprowadził nowe progi podatkowe dla małżonków:

  1. I próg podatkowy – dla osób, których dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych rocznie. Można skorzystać z niższej stawki podatku. Było 17%, a jest 12%.
  2. Dochód przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.

 

Kiedy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Na wspólnym rozliczeniu najbardziej skorzystają osoby, u których występuje duża różnica w dochodach.

Z wyliczeń wynika, że maksymalny zysk ze wspólnego rozliczania uzyskają małżeństwa, u których jedna z osób w ogóle nie zarabia (tym samym nie może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek), a druga zarabia dużo. Podzielenie dochodów na dwie osoby sprawi, że obie będą mogły skorzystać z ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku.

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem jest też korzystne w przypadku, gdy jedna z osób wpada w drugi próg podatkowy - zarabia powyżej 120 tysięcy złotych. Wtedy podzielenie dochodu na pół sprawia, że podatnik wraca z powrotem w pierwszy próg podatkowy i odprowadza niższą kwotę.

Analogicznie ma to miejsce w przypadku, gdy jeden z małżonków wpada w trzeci próg podatkowy - po wspólnym rozliczeniu wraca do drugiego progu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - doczytaj TUTAJ