Ważne zmiany dla kierowców w 2023 roku!

Justyna

Prawo

16.01.2023 20:13

Ważne zmiany dla kierowców w 2023 roku!

Rok 2023 nie zapowiada się najlepiej dla kierowców. Już teraz pewne są kolejne dodatkowe obciążenia, zmiany przepisów i wzrosty  cen. Na co powinniśmy się przygotować? Przedstawiamy najważniejsze zmiany!

Nowe kursy reedukacyjne

Przy okazji zaostrzenia przepisów, od 17.09 2022 r. zlikwidowano kursy reedukacyjne, które pozwalały zmniejszyć liczbę punktów karnych na koncie.  Obecnie pojawiają się zaawansowane projekty nowego rozwiązania dla kierowców, które miałoby je niejako zastąpić.

Kurs, który pozwoli wyzerować ilość nagromadzonych w przewinieniach drogowych punktów będzie rozłożony na 4 dni i łącznie potrwa 28 godzin. Udział będą mogły brać osoby, które przekroczyły limit 24 punktów karnych. Zapłacimy za niego 500 zł.

Droższe egzaminy

Wraz ze zmianą zasad funkcjonowania WORD-ów, które przeszły pod kontrolę samorządów, przewidziano wzrost opłat za egzaminy. Nowe stawki mają wyglądać następująco:

  • od 200 do 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy (obecnie jest do od 140 do 245 zł w zależności od kategorii)
  • opłata za egzamin teoretyczny ma wzrosnąć z 30 do 50 zł.

Wyższe kary za brak OC

Już od stycznia 2023 r. posiadacze aut osobowych, gdy spóźnią się 14 dni, mogą zapłacić 6 tys. 980 zł za brak polisy, a od lipca nawet 7200 zł. Kary wzrosły, bo podstawą obliczenia opłaty za brak OC jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów, a ta od 1 stycznia 2023 r. wzrosła do kwoty 3490 zł.

Droższe parkowanie

Tu również stawki zależą od wysokości pensji minimalnej. Przy czym opłata za pierwszą godzinę postoju nie może przekraczać:

  • w strefie płatnego parkowania - 0,15% minimalnego wynagrodzenia,
  • w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania - 0,45% minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany dotyczące badań technicznych

Wprowadzony ma zostać m.in. obowiązek dokumentowania fotograficznego badań technicznych i przechowywania tej dokumentacji w stacji kontroli pojazdów przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia badania. Na zdjęciach ma znaleźć się licznik kilometrów, przód, tył, dwa boki karoserii. Dodatkowo uwierzytelniona ma być data i godzina.

Konfiskata aut za jazdę po alkoholu

Nowe przepisy dla kierowców wejdą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy, zatem pod koniec 2023 roku. Zakładają konfiskatę samochodu na rzecz skarbu państwa w trzech przypadkach:

  • kierowca będzie prowadził samochód mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy,
  • kierowca spowoduje wypadek, mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi,
  • kierowca jest recydywistą i po raz kolejny zostanie zatrzymany, mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.