Czy telefony w szkołach powinny być zakazane?

Justyna

Dziecko

15.01.2023 19:43

Czy telefony w szkołach powinny być zakazane?

Używanie telefonów komórkowych w szkołach zostało ograniczone już między innymi we Francji, Włoszech, Grecji, Portugalii i Chinach. Co było powodem tak radykalnych decyzji?

Negatywny wpływ telefonów

Jak podaje na swojej stronie wydział edukacji Uniwersytetu Harvarda, dotychczasowe badania dostarczają dowodów na to, że telefony używane podczas lekcji mają negatywny wpływ na wyniki w nauce i długoterminową zdolność uczenia się.

Dodatkowo, przeprowadzone badania wykazały, że telefony komórkowe rozpraszają uwagę i negatywnie wpływają na czas reakcji, wydajność, odczuwanie przyjemności z wykonywanych zadań i zdolności poznawcze. Wiele artykułów naukowych opisuje również chorobliwy lęk odczuwany przez dzieci i młodzież, pozbawione stałego dostępu do mediów społecznościowych. Ma on związek z coraz bardziej powszechnym uzależnieniem od internetu.

Państwa z zakazami

Najbardziej surowe zasady dotyczące korzystania telefonów w szkole na terenie Europy obowiązują we Francji. W 2018 roku wprowadzano tam całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów oraz smartwatchów w szkołach podstawowych i średnich.  

Natomiast od 2021 roku w Chinach uczniom we wszystkich szkołach podstawowych i średnich nie wolno wnosić telefonów na teren szkoły, chyba, że mają specjalne pozwolenie, jednak nawet wówczas nie mogą z nich korzystać w czasie lekcji. Podobne zakazy obowiązywały już wcześniej w niektórych placówkach. Jak podają media, w skrajnych przypadkach uczniom łamiącym zakaz zabierano i niszczono telefony.

Zabronione tylko na lekcjach

Wśród państw, które zakazały używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych i średnich w czasie zajęć można wskazać od 2018 roku Grecję, a od grudnia 2022 roku także Włochy.

W Portugalii trwającą latami dyskusję dotyczącą prawa uczniów do korzystania z telefonów komórkowych zakończyła regulacja z 2012 roku, zgodnie, z którą używanie tego sprzętu jest podczas lekcji zabronione.

Przepisy w Polsce

W polskich szkołach obowiązuje artykuł 99 Prawa oświatowego, który podaje, że warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określa jej statut. W każdej placówce mogą obowiązywać inne zasady.

Obecnie jednak, żadna polska szkoła nie może zakazać całkowicie używania smartfonów na swoim terenie. Uczeń musi mieć możliwość kontaktu z rodzicami podczas przerw w zajęciach.

Czy Waszym zdaniem zasady obowiązujące polskich uczniów powinny ulec zmianie?